Do konkursu zgłoszono 366 projektów, w tym 91 dotyczy efektywności energetycznej i magazynowania energii, 98 pozyskiwania energii z czystych źródeł, 125 to nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów, 39 dotyczy ochrony i racjonalizacji wykorzystania wód, a 13 środowiskowych aspektów pozyskania gazu niekonwencjonalnego.

Przypomnijmy, że Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, to pierwszy w Polsce program branżowy w dziedzinie działań proekologicznych wspólnie przygotowany i realizowany przez dwie instytucje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wspiera projekty z sektora prywatnego nakierowane na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a następnie na wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych.

Źródło: www.program-gekon.pl