Kwalifikacje i zakres uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 24 grudnia 1998 r.
w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27, z 1995 r. Nr 120, poz. 576, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Osoba, która wykonuje zawód technika weterynarii, może wykonywać czynności o charakterze pomocniczym z zakresu zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt, leczenia zwierząt oraz nadzoru nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt, a w szczególności:
1)
iniekcje podskórne, domięśniowe i dożylne,
2)
doustne podawanie leków,
3)
pobieranie krwi i innych prób do badań laboratoryjnych,
4)
przygotowywanie zwierząt do zabiegów chirurgicznych oraz narzędzi i sprzętu weterynaryjnego służącego do wykonywania tych zabiegów,
5)
mierzenie temperatury i tętna,
6)
asystowanie przy przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych, w tym zakładaniu szwów skórnych,
7)
opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i terenowych,
8)
zakładanie opatrunków zwykłych i gipsowych,
9)
wykonywanie masaży,
10)
asystowanie przy nieprawidłowych porodach,
11)
pomoc techniczna przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych,
12)
korekcja racic, kopyt i rogów,
13)
tarnikowanie zębów,
14)
zakładanie kółka nosowego u buhaja,
15)
kolczykowanie i tatuowanie zwierząt,
16)
zabiegi fizykoterapeutyczne, z wyjątkiem zabiegów laserowych,
17)
zabiegi higieniczne na zwierzętach,
18)
dezynsekcja zwierząt i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich,
19)
udzielanie pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach:
a)
niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia zwierzęcia,
b)
zadławienia,
c)
zranienia,
d)
porodu nie wymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane tylko pod nadzorem lekarza weterynarii.
§  2.
1.
Osoba, która wykonuje zawód weterynaryjnego kontrolera sanitarnego lub technika weterynarii i odbyła 3-miesięczną praktykę rzeźnianą i sanitarną oraz laboratoryjną w wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii inspektoracie weterynarii, może wykonywać czynności o charakterze pomocniczym z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:
1)
kontrolowanie stanu higienicznego magazynu żywca w rzeźni oraz stanu zaopatrzenia w ściółkę i wodę dla zwierząt,
2)
prowadzenie dokumentacji sanitarno-weterynaryjnej,
3)
sprawowanie kontroli nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc pozyskiwania mleka,
4)
dokonywanie makroskopowej oceny mleka oraz pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
5)
kontrolowanie stanu higienicznego urządzeń i pomieszczeń w zakładach produkujących lub przechowujących środki żywności pochodzenia zwierzęcego,
6)
kontrolowanie stanu higienicznego środków transportu służących do przewozu zwierząt i środków żywności pochodzenia zwierzęcego,
7)
pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
8)
sprawowanie kontroli nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego,
9)
przygotowywanie dokumentów w celu sporządzenia protokołu kontroli sanitarno-weterynaryjnej,
10)
sprawowanie kontroli nad likwidacją zwłok zwierzęcych i konfiskatą poubojową w rzeźniach,
11)
wykonywanie rutynowych czynności z zakresu badania poubojowego zwierząt rzeźnych,
12)
wykonywanie badania mięsa i jego przetworów w kierunku włośni.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane tylko pod nadzorem lekarza weterynarii.
§  3.
Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają kwalifikacje oglądacza do badania zwierząt rzeźnych i mięsa lub oglądacza do badania mięsa wyłącznie w kierunku włośni - trychinoskopisty, nabyte w trybie dotychczasowych przepisów, mogą wykonywać czynności o charakterze pomocniczym w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 11, do dnia 31 grudnia 2010 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1999.3.24

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kwalifikacje i zakres uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.
Data aktu: 24/12/1998
Data ogłoszenia: 15/01/1999
Data wejścia w życie: 30/01/1999