Kwalifikacje i zakres uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 24 grudnia 1998 r.
w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27, z 1995 r. Nr 120, poz. 576, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Osoba, która wykonuje zawód technika weterynarii, może wykonywać czynności o charakterze pomocniczym z zakresu zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt, leczenia zwierząt oraz nadzoru nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt, a w szczególności:
1)
iniekcje podskórne, domięśniowe i dożylne,
2)
doustne podawanie leków,
3)
pobieranie krwi i innych prób do badań laboratoryjnych,
4)
przygotowywanie zwierząt do zabiegów chirurgicznych oraz narzędzi i sprzętu weterynaryjnego służącego do wykonywania tych zabiegów,
5)
mierzenie temperatury i tętna,
6)
asystowanie przy przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych, w tym zakładaniu szwów skórnych,
7)
opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i terenowych,
8)
zakładanie opatrunków zwykłych i gipsowych,
9)
wykonywanie masaży,
10)
asystowanie przy nieprawidłowych porodach,
11)
pomoc techniczna przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych,
12)
korekcja racic, kopyt i rogów,
13)
tarnikowanie zębów,
14)
zakładanie kółka nosowego u buhaja,
15)
kolczykowanie i tatuowanie zwierząt,
16)
zabiegi fizykoterapeutyczne, z wyjątkiem zabiegów laserowych,
17)
zabiegi higieniczne na zwierzętach,
18)
dezynsekcja zwierząt i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich,
19)
udzielanie pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach:
a)
niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia zwierzęcia,
b)
zadławienia,
c)
zranienia,
d)
porodu nie wymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane tylko pod nadzorem lekarza weterynarii.
§  2.
1.
Osoba, która wykonuje zawód weterynaryjnego kontrolera sanitarnego lub technika weterynarii i odbyła 3-miesięczną praktykę rzeźnianą i sanitarną oraz laboratoryjną w wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii inspektoracie weterynarii, może wykonywać czynności o charakterze pomocniczym z zakresu badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:
1)
kontrolowanie stanu higienicznego magazynu żywca w rzeźni oraz stanu zaopatrzenia w ściółkę i wodę dla zwierząt,
2)
prowadzenie dokumentacji sanitarno-weterynaryjnej,
3)
sprawowanie kontroli nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc pozyskiwania mleka,
4)
dokonywanie makroskopowej oceny mleka oraz pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
5)
kontrolowanie stanu higienicznego urządzeń i pomieszczeń w zakładach produkujących lub przechowujących środki żywności pochodzenia zwierzęcego,
6)
kontrolowanie stanu higienicznego środków transportu służących do przewozu zwierząt i środków żywności pochodzenia zwierzęcego,
7)
pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
8)
sprawowanie kontroli nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego,
9)
przygotowywanie dokumentów w celu sporządzenia protokołu kontroli sanitarno-weterynaryjnej,
10)
sprawowanie kontroli nad likwidacją zwłok zwierzęcych i konfiskatą poubojową w rzeźniach,
11)
wykonywanie rutynowych czynności z zakresu badania poubojowego zwierząt rzeźnych,
12)
wykonywanie badania mięsa i jego przetworów w kierunku włośni.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane tylko pod nadzorem lekarza weterynarii.
§  3.
Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają kwalifikacje oglądacza do badania zwierząt rzeźnych i mięsa lub oglądacza do badania mięsa wyłącznie w kierunku włośni - trychinoskopisty, nabyte w trybie dotychczasowych przepisów, mogą wykonywać czynności o charakterze pomocniczym w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 11, do dnia 31 grudnia 2010 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Od sierpnia odciski palców w dowodzie, dla 70-latków dokumenty bezterminowe

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie przyjął w czwartek Senat, ale wprowadził do niej poprawkę, dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Senat proponuje więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Przewidziana w niej kwota 187 mln zł ma wzrosnąć do 280 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Senat też za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka przyjął w czwartek bez poprawek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - Senat poparł ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Czarnek: Szkoły gotowe na to, by zakończyć rok w trybie stacjonarnym

Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany, a statystyki pokazują, że każdego dnia liczba zachorowań na covid-19 maleje. Uwzględniliśmy to, przygotowując wprowadzanie nauki stacjonarnej, która przez pierwsze dwa tygodnie będzie odbywać się w trybie hybrydowym - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021