Rząd szykuje nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie w jakim dotyczy inwestycji w ochronie zdrowia. Teraz każdy inwestor, który chce zbudować placówkę medyczną mającą finansowanie ze środków NFZ,  będzie musiał mieć zgodę wojewody.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się właśnie opis projektowanych zmian w ustawie. Wynika z nich, że oceną celowości będą objęte wszystkie inwestycje w ochronie zdrowia jeśli  nowo powstałe przychodnie czy szpitale mają później  znaleźć w sieci szpitali lub podpisać kontrakt z NFZ.

Zgoda wojewody na budowę nowego szpitala zależna od kosztu inwestycji

Poza tym, rząd planuje wprowadzić dolne limity inwestycji, o których ocenę będzie występował zainteresowany. O ocenę celowości inwestycji występuje bowiem od 2017 r. do wojewody. Ten ma oceniać wniosek pod kątem zapotrzebowania zdrowotnego na dane usługi w konkretnym rejonie. Swoją opinię wyraża też dyrektor właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ. Teraz minister zdrowia chce aby inwestor wskazywał dolny limit inwestycji. Jeśli będzie ona za tania, planujący wybudować szpital czy przychodnie w ogóle nie powinien składać wniosku do wojewody bo ten go nie rozpatrzy.

Czytaj w LEX: Zastosowanie narzędzi jakościowych w zarządzaniu szpitalem >

Rząd tłumaczy, że teraz do wojewodów wpływa za dużo nisko kosztowych wniosków. -To  jest uporządkowanie procesu oceny. Dobrze, że rząd chce je wprowadzić. I tak inwestycje poniżej określonego pułapu nie mają racji bytu - mówi Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Zaznacza jednak, że w ochronie zdrowia problemem nie jest wcale teraz nadpodaż inwestycji, ale brak środków na nie.   -Szpitale nie mają pieniędzy na rozbudowę. Muszą przeznaczać na to środki pochodzące z ryczałtu. Tyle, że one są w większości konsumowane obecnie przez wynagrodzenia - zaznacza Jarosław Fedorowski.

Czytaj w LEX: Zarządzanie marką placówki medycznej >

Decyzję wojewody wesprze nowy organ

Poza tym, rząd  planuje wzmocnić merytorycznie ocenę wniosków dla inwestycji strategicznych o wysokiej wartości. Utworzy w tym celu Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych, jako wysokospecjalistyczny organ pomocniczy, którego zadaniem byłyby działania ukierunkowane na efektywną kontrolę i nadzorowanie nad inwestycjami najbardziej kosztochłonnymi, które w znacznym stopniu oddziałują na rynek usług medycznych.  - Inwestycje poszczególnych szpitali powinny być dostosowane do potrzeb. Bo cóż z tego, że powstaną szpitale, które w przyszłości nie będą w stanie unieść kosztów eksploatacji czy zatrudnienia personelu - mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert ds. ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego i członek Rady NFZ.

Wszystko po to aby wsparcie ze środków publicznych otrzymały wyłącznie te przedsięwzięcia inwestycyjne, które są faktycznie celowe, a więc odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

 


Przepisy, nad którymi pracuje rząd, wprowadzą także uproszczenie formularza wniosku i oceny przez odstąpienie od wskazania we wniosku o wydanie opinii dziedzin medycyny. Minister zdrowia chce, aby dzięki tym zmianom, inwestycja jaką oceni wojewoda, była lepiej zobrazowana i wpisywała się w całą mapę potrzeb zdrowotnych. A nie tak jak jest w obecnej sytuacji gdy  wojewoda ocenia tylko poszczególne dziedziny medycyny.  

Czytaj w LEX: Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu podmiotami leczniczymi >