Chodzi o projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii sprawie standardów organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

W obowiązującym rozporządzeniu termin ten upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., natomiast część podmiotów leczniczych nie spełnia warunków określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.

Czy 5-łóżkowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii musi posiadać aparat do hemodializy czytaj tutaj>>

 


Nie ma wystarczająco dużo personelu

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że konieczność wydłużenia terminu dostosowania wynika przede wszystkim ze zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

Druga przyczyna zaproponowanych zmian to brak zabezpieczenia personelu medycznego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez podmioty lecznicze określonych w rozporządzeniu wymagań.

 

Dyrektorzy szpitali: Będziemy likwidować łóżka, bo jest za mało pielęgniarek, by spełnić normy zatrudnienia​ czytaj tutaj>>

Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania pozwolić ma na kontynuację działań dostosowawczych w tym zakresie przez podmioty nie spełniające wymagań.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie z dniem 30 grudnia 2018 r. z uwagi na fakt, iż przepisy rozporządzenia określiły termin dostosowania na dzień 31 grudnia 2018 r.