Rozmawiali na ten temat lekarze z całej Polski podczas pierwszej konferencji nowo powstałego Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej.

Konsultant krajowy ds. intensywnej terapii prof. Andrzej Kübler popiera stworzenie ścieżki dla specjalistów z innych dziedzin. Kształcenie takie mogłoby się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Cały tekst www.rp.pl