W czwartkowym posiedzeniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych uczestniczyła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. W ustawie – jak relacjonuje KIDL – ma być także przepis mówiący, że zawód diagnosty będą mogli wykonywać tylko absolwenci analityki medycznej/diagnostyki laboratoryjnej. Doprecyzowany ma być nadzór na laboratoriami, a także zasady wizytacji prowadzonych przez Zespół Wizytatorów KRDL.

Diagności laboratoryjni: Chcemy nowelizacji ustawy o diagnostyce - czytaj tutaj>>

Diagności czekają na nowe przepisy

Diagności odkreślają, że zależy im także na nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Podkreślają, że obowiązująca ustawa jest z 2001 r. i konieczne są zmiany. Podkreślają, że w polskim systemie zdrowia nie jest określona rola diagnostów laboratoryjnych posiadających tytuł specjalisty co skutkuje, degradowaniem diagnostów laboratoryjnych specjalistów i zatrudnianiem na stanowiskach przeznaczonych dla osób bez specjalizacji.

Diagności mówią, że zależy im także na ograniczeniu dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego jedynie absolwentom kierunków medycznych. Diagności chcą także, by zostały zmienione przepisy dotyczące wymagań dla kierowników laboratoriów, bo teraz przepisy nie są precyzyjne i zdarza się, że jeden specjalista jest kierownikiem w ośmiu laboratoriach.  

 


Walczą o szkolenia i urlop

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych nie raz podkreślała, że jest zaniepokojona przewlekaniem procedowania przez ministerstwo zdrowia, tak długo oczekiwanej przez środowisko diagnostów laboratoryjnych, nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. 

Już w grudniu 2018 r. V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych zobligował Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych do zainicjowania stosownych zmian w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej oraz aktach wykonawczych i określił priorytety, do których należą: kształcenie specjalizacyjne na zasadach refundacji przez ministerstwo zdrowia, dziesięciodniowy, płatny urlop szkoleniowy w celu realizacji obowiązku szkolenia ciągłego, zapobieganie deregulacji zawodu diagnosty laboratoryjnego, uporządkowanie przepisów prawa dotyczących pełnienia funkcji kierownika w medycznym laboratorium diagnostycznym, stworzenie systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Samorząd diagnostów podaje, że średnie zarobki diagnostów laboratoryjnych nie przekraczają 3 tys. zł brutto; 50 procent absolwentów analityki medycznej nie chce podejmować pracy w zawodzie.