Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozszerza on – teraz dość wąski katalog elektronicznej dokumentacji medycznej - o dodatkowy dokument, w postaci opisu badań diagnostycznych.

- Rozszerzenie przedmiotowego katalogu o opis badań diagnostycznych jest zasadne z uwagi na fakt, iż możliwość sprawniejszego zaznajomienia się lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta dotyczącą jego stanu zdrowia niewątpliwe umożliwi szybszy i efektywniejszy proces udzielania świadczeń zdrowotnych – podkreśla resort zdrowia i dodaje, że zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji zawartych w dokumentacji  medycznej, poprawa sprawności obiegu dokumentacji medycznej, zmniejsza nakład pracy personelu medycznego i ogranicza  koszty przechowywania tradycyjnej papierowej dokumentacji medycznej.


Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie obowiązkowa, ale prostsza - czytaj tutaj>>

 

Cała dokumentacja medyczna elektroniczna

Ministerstwo wyjaśnia, że wprowadzenie opisów badań diagnostycznych w formie elektronicznej umożliwi sprawniejsze zaznajomienie się lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta dotyczącą jego stanu zdrowia.

Zobacz: Nowe zasady kontroli NFZ >

- Z badań wynika, że opis badań diagnostycznych pochodzący od innych świadczeniodawców jest dokumentem, który najczęściej jest przeglądany przez lekarzy aktualnie udzielających pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej. Prowadzenie go przez świadczeniodawców w postaci elektronicznej zapewni też pacjentowi łatwy dostęp do niego za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta – podkreśla ministerstwo.

 

Senat za pierwszą kopią dokumentacji medycznej za darmo - czytaj tutaj>>

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Resort dodaje, że obecne przepisy umożliwiają rozszerzanie katalogu rodzajów dokumentów kwalifikowanych do elektronicznej dokumentacji medycznej, aby finalnie objąć pojęciem elektronicznej dokumentacji medycznej wszystkie elementy dokumentacji medycznej. - Przy czym rozszerzanie katalogu tych elementów ma następować sukcesywnie, z uwzględnieniem stopnia przygotowania świadczeniodawców – podkreśla resort.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy - poznaj najważniejsze problemy >

Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia - kogo dotyczą nowe obowiązki? >

E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych >