Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podkreśla, że Sejm VII kadencji opracował projekt ustawy, która w dużej mierze spełniała oczekiwania diagnostów laboratoryjnych. Niestety do zakończenia kadencji nie weszła ona pod obrady Sejmu.

- Rok 2019 jest ostatnim, w którym Sejm VIII kadencji może uchwalić oczekiwane przez nas prawo. Diagności laboratoryjni, nie bez podstaw, obawiają się powtórzenia scenariusza minionej kadencji, co pogłębia frustrację środowiska spowodowaną nierównym wobec innych zawodów medycznych traktowaniem naszej grupy zawodowej chociażby w zakresie wynagrodzeń i finansowania specjalizacji – podkreśla KRDL. - Rodzą się podejrzenia, że skoro ciągle odkładany jest termin skierowania ustawy do Sejmu to zawiera ona przepisy, które są niekorzystne dla diagnostów laboratoryjnych.

Diagności laboratoryjni: Bez nas szpitale staną, też chcemy podwyżek! - czytaj tutaj>>

 


Na czym zależy diagnostom?

V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych, obradujący w dniach 6-7 grudnia 2018r. w Warszawie, zobligował Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych do zainicjowania stosownych zmian w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej oraz aktach wykonawczych i określił priorytety, do których należą: kształcenie specjalizacyjne na zasadach refundacji przez ministerstwo zdrowia, dziesięciodniowy, płatny urlop szkoleniowy w celu realizacji obowiązku szkolenia ciągłego, zapobieganie deregulacji zawodu diagnosty laboratoryjnego, uporządkowanie przepisów prawa dotyczących pełnienia funkcji kierownika w medycznym laboratorium diagnostycznym, stworzenie systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Diagnostyka laboratoryjna - standaryzacja procedur - czytaj tutaj>>

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraża wolę współpracy w zakresie formułowania przepisów ustawy. Nie jest to jednak możliwe bez znajomości projektu ustawy.