Ministerstwo Zdrowia, bez konsultacji publicznych, skierowało wprost do Komisji Prawniczej projekt rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.  Rozporządzenie o standardach ma przestać obowiązywać od następnego dnia od publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenia uchylającego.

 

 

O jego uchylenie lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim walczą już prawie miesiąc. Obecnie bowiem obowiązuje dualizm prawny, bo jedno rozporządzenie znosi izolację, drugie każe na nią kierować, o czym pisaliśmy w Prawo.pl.  Z tym, że osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia uchylającego  izolację, izolację w warunkach domowych, są obowiązane zakończyć tę izolację albo izolację w warunkach domowych na dotychczasowych zasadach. 

 

Co mówią obowiązujące przepisy

Od 28 marca został zniesiony obowiązek izolacji z powodu Covid-19. Sprawiło to rozporządzenie Ministra Zdrowia z  25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, które uchyliło rozporządzenie z 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Natomiast od 1 kwietnia za sprawą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lekarze rodzinni nie mogą kierować pacjentów z podejrzeniem na zachorowanie na testy PCR, a NFZ w komunikacie potwierdza, że testy takie mogą być wykonywane tylko w szpitalach.  Tyle, że wciąż obowiązuje rozporządzenie z 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z nim lekarz w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu lekarz kieruje pacjenta do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo szpitala. Rozporządzenie mówi też, że w przypadku pacjentów powyżej 60. roku życia, skierowanych do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi porady nie później niż przed upływem 48 godzin odbywania tej izolacji.

 

 

Co pisze Ministerstwo Zdrowia

Po niemal miesiącu Ministerstwo Zdrowia dostrzegło dualizm prawny i przygotowało rozporządzenie uchylające rozporządzenie o standardzie organizacyjnym. - W związku utrzymującą się tendencją spadkową związaną ze średnią liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia   25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  zasadne jest uchylenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Za powyższym przemawia także spadek liczby osób wymagających izolacji na zasadach określonych uchylanym rozporządzeniem - czytamy w uzasadnieniu. Tyle że na izolację nie można już kierować od 28 marca. Jedynie osoby skierowane na nią przed tym dniem były zobowiązane ją dokończyć. 

Czytaj też:

Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym uchodźców z Ukrainy >

Zatrudnianie lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy w świetle specustawy >