Od 6 czerwca br. leki w aptece swobodnie może nabywać jedynie pacjent oraz podmiot leczniczy wykazując zapotrzebowanie na partie leków. Za sprawą uchwalonej w piątek nowelizacji prawa farmaceutycznego to się zmieni. Licząca dwa artykuły nowela sprawi, że placówki opiekujące się  dziećmi i osobami starszymi będą mogły już bez problemów kupować wszystkie medykamenty dostępne w aptece bez recepty. Jedynym ograniczeniem będą leki zawierające substancje psychoaktywne, których te placówki nie zakupią swobodnie w aptece. 

 


 

Walka z mafią lekową uderzyła w domy opieki

Obecnie przedszkola, domy pomocy społecznej miały ogromne trudności z nabyciem partii leków w aptekach. Nie mogły kupić na fakturę, np. środków przeciwko wszom czy do odkażania ran. Wszystko przez to, że rząd w ferworze walki z mafią lekową i nielegalnym wywozem leków za granicę, mocno zawęził grupę osób czy podmiotów, uprawnionych do zakupu leków.  Zgodnie z art. 86a prawa farmaceutycznego podmioty inne niż pacjenci lub placówki lecznicze mogą zaopatrywać się w aptece ogólnodostępnej wyłącznie w leki dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych lub w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Tymczasem sklepy nie sprzedają tak szerokiego wachlarza leków dostępnych bez recepty, czyli OTC jak apteki. O potrzebie zmian przepisów alarmował od dawna Rzecznik Praw Obywatelskich i Naczelna Izba Aptekarska. Wskazywali, że przepisy uchwalone w kwietniu uniemożliwiły m.in. domom pomocy społecznej, szkołom, przedszkolom, ale też lecznicom weterynaryjnymzakup wielu leków bez recepty, wykorzystywanych do leczenia popularnych dolegliwości.

Co się zmieni

Uchwalona w piątek nowelizacja doprecyzowuje art. 86 a pkt. 4 dotyczący zakazu dystrybucji leków w innym kierunku niż do pacjenta i wyjątki od niego. Gdy nowelizacja wejdzie w życie - ma to nastąpić dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw - apteki będą mogły sprzedawać podmiotom gospodarczym: produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza (OTC), wydawane z przepisu lekarza  (Rp),  wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania  (Rpz).

Teraz nowela trafi do Senatu, który ma się zebrać ostatniego dnia lipca. Jeśli tak jak Sejm nie wprowadzi poprawek do rządowej ustawy, to będzie mogła zaczać obowiązywać już w sierpniu.