- Studia skierowane są do osób zarządzających podmiotami leczniczymi, a w szczególności lekarzy prowadzących własne podmioty lecznicze lub wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, nastawionych na wdrażanie rozwiązań z zakresu e – zdrowia - podkreśla dr Sebastian Sikorski, zastępca kierownika studiów. - UKSW od października zacznie działać kierunek lekarski i by dać kompleksową ofertę utworzyliśmy także podyplomowe studia za zakresu e-zdrowia.

 

Telewizyty i czaty z lekarzami - co zrobić, by telemedycyny było więcej w polskiej służbie zdrowia - czytaj tutaj>>

Mecenas Sikorski podkreśla, że 2019 r. jest waży, jeśli chodzi o wdrażanie kolejnych usług z zakresu e-zdrowia, bo już działa e-zwolnienie i e-recepta, a w przyszłym roku placówki będą musiały zacząć wystawiać elektroniczną dokumentacje medyczną. 

- Jesteśmy u progu ważnych zmian technologicznych w ochronie zdrowia, ale wśród zarządzających placówkami medycznymi brakuje wiedzy na ten temat, jak przygotować się do cyfryzacji - podkreśla dr Sikorski i dodaje, że z powodu dużej liczby obowiązujących regulacji prawnych ulegających częstym zmianom, lekarze oprócz swojej wiedzy merytorycznej z zakresu medycyny zmuszeni są dzisiaj zdobywać również wiedzę z zakresu prawa, informatyki czy zarządzania.

 


Studia podyplomowe mają dostarczyć słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej zrozumieć zagadnienia prawne występujące w sektorze ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących e-medycyny (także telemedycyny i teleopieki). 

Rektor UKSW: Zaczynamy kształcić lekarzy i pielęgniarki, w planach szpital ze sztuczną inteligencją - czytaj więcej>>

Studia dla lekarzy 

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest posiadanie tytułu lekarza medycyny, magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Internetowa Rekrutacja Kandydatów trwa do 15 października do wypełnienia limitu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstało Collegium Medicum, w którym prowadzone będą wszystkie kierunki studiów dla personelu medycznego z kierunkiem lekarskim na czele.

Studia trwają dwa semestry roku akademickiego 2019/20. Obejmują ok. 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie ok. 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WPiA UKSW. Planowany termin rozpoczęcia zajęć - listopad 2019 r. Studia kosztują 
5 tys. zł. Opłata uiszczana jest jednorazowo do dnia rozpoczęcia kształcenia lub w ustalonych ratach miesięcznych na indywidualny numer rachunku bankowego podany w umowie zawieranej przed rozpoczęciem studiów.