We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z jego założeniami całodobowe ostre dyżury będzie pełniła tylko część szpitali. Wojewoda i dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia mają ogłosić listę placówek, które będą dyżurować każdego dnia i przyjmować pacjentów z zagrożeniem życia.

Dzięki temu dyspozytorzy i załogi Państwowego Ratownictwa Medycznego mają wiedzieć, do których lecznic się kierować. Pozostałe placówki w mieście czy powiecie będą pełnić "tępy dyżur", czyli bez utrzymywania w gotowości całego zespołu na bloku operacyjnym. To rozwiązanie ma usprawnić działanie SOR-ów będą tzw. ostre i tępe dyżury. W praktyce obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu.

 

Dyżury medyczne - telefoniczny dyżur lekarski czytaj tutaj>>

 


Szpital pełniący tzw. ostry dyżur będzie miał zwiększoną liczbę personelu, natomiast pełniący tzw. tępy dyżur będzie dysponował mniejszą obsadą (jeśli pacjent trafi na taki dyżur to zostanie przyjęty, ale może czekać dłużej na udzielenie pomocy).

Na ostre dyżury będą kierowane karetki pogotowia. Harmonogramy dyżurów (ostrych i tępych) będą ustalane przez wojewodę na wniosek szpitali w porozumieniu z NFZ. Mają być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) każdego wojewody i na BIP oddziału wojewódzkiego NFZ. Dzięki temu także pacjenci będą mogli sprawdzić, do którego szpitala najlepiej się udać.


Szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Analiza - czytaj tutaj>>

Segregacja obowiązkowa

Projekt tej ustawy wprowadza także zmiany w przepisach regulujących udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Po zmianach szpitale ogólnopolskie (np. szpitale kliniczne) będą mogły udzielać świadczeń NiŚOZ, jeśli mają szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy.

Wprowadzono także jednolite zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach. Obowiązkowe będzie grupowanie pacjentów w SOR-ach wg stopnia pilności udzielenia świadczenia, czyli stanu zagrożenia życia i zdrowia.

- Powinno to zwiększyć ich bezpieczeństwo i poprawić komfort pracy personelu medycznego, odpowiedzialnego za prawidłową ocenę stanu zdrowia pacjentów i jak najszybsze udzielenie im odpowiedniej pomocy – podkreśla resort zdrowia.

Po numerek do kolejki

Dodatkowo, utworzony zostanie system przetwarzający dane o liczbie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, kategorii przypisanej im w wyniku tzw. segregacji medycznej i czasie oczekiwania na pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR). Administratorem danych przetwarzanych w TOPSOR będzie NFZ, a do 2027 r. zadanie to ma realizować Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- System będzie można wykorzystać do bieżącego informowania pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy przez lekarza SOR. Rozwiązanie to ma  usprawnić pracę SOR-ów – powinny one szybciej udzielać pomocy pacjentom, zgodnie z najwyższymi standardami medycyny ratunkowej – podkreśla resort.

Przypomnijmy, że ministerstwo zdrowia rozstrzygnęło przetarg na zakup "systemu informującego o przewidywanym czasie oczekiwania w kolejce w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym". Automaty biletowe – takie jak do tej pory można było spotkać np. na poczcie - mają stanąć na początek w czterech polskich szpitalach: w Białymstoku, Brzesku, Częstochowie i Warszawie. Koszt to niecałe 400 tysięcy złotych.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.