Naczelna Izba Aptekarska przedstawiła właśnie swoje uwagi do projektu podkreślając, że to jedna z najbardziej oczekiwanych przez środowisko regulacji.

Czytaj: Farmaceuta przejrzy leki, poda szczepionkę i przedłuży receptę>>
 

Dodatkowe usługi dla pacjentów

Jak zauważają autorzy opracowania, projekt ustawy definiuje opiekę farmaceutyczną jako świadczenie zdrowotne oraz dopuszcza możliwość prowadzenia przez apteki dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa urządzeń medycznych czy - odbywająca się jedynie za zgodą lekarza – kontynuacja recept dla tzw. pacjentów stabilnych, a więc tych, którzy od lat leczą się tymi samymi lekami. - Wszystko po to, aby wykorzystać potencjał farmaceutów i aptek, które w przyszłości mają stać się lokalnymi centrami zdrowotnymi. Jest to szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek - czytamy w opinii.

Sprawdź w LEX: Czy farmaceuta może być zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika apteki? >

 


Zdaniem samorządowych ekspertów, wprowadzenie rozwiązań systemowych jest koniecznością. Dziś szacuje się, że 6-13 proc.hospitalizacji to skutek nieprawidłowego zażywania leków, czego skutkiem mogą być interakcje czy powikłania polekowe zagrażające zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.
Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że podobne rozwiązania funkcjonują m.in we Włoszech, Danii, Belgi, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, gdzie w ramach przeglądów lekowych dedykowanych pacjentom z chorobami przewlekłymi m.in astmą, farmaceuta przyczynia się do znacznej poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich oraz efektywności kosztowej farmakoterapii.  

Sprawdź w LEX: Czy w spółce jawnej, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, wspólnikami mogą być tylko farmaceuci? >

Opieka farmaceutyczna wymaga doprecyzowania

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej konieczne jest uzupełnienie przepisów projektu ustawy o regulacje uszczegóławiające zasady sprawowania opieki farmaceutycznej. - W projekcie brakuje regulacji określających m. in. wymogi dla farmaceutów, niezbędne do sprawowania opieki farmaceutycznej, warunki lokalowe, procedury wyboru przez pacjenta farmaceuty sprawującego opiekę farmaceutyczną, czy zasady przetwarzania danych zawartych w indywidualnej dokumentacji opieki farmaceutycznej  - czytamy w opinii.

Czytaj także: Nowa ustawa o zawodzie farmaceuty nie wprowadzi opieki farmaceutycznej>>
 

Farmaceuta wykona wybrane testy diagnostyczne

Doprecyzowania wymaga, czytamy w opinii, również kwestia wykonywania przez farmaceutów testów diagnostycznych. Zdaniem samorządu aptekarskiego ich zakres powinien obejmować na przykład wykonywanie gotowych testów diagnostycznych, dostępnych praktycznie w każdej aptece (np. na obecność narkotyków, helicobacter) oraz uprawnienie farmaceuty do rekomendowania innych metod i badań diagnostycznych przeprowadzanych przez osoby przygotowane do tego profesjonalnie, czyli diagnostów laboratoryjnych.

 

Jak podkreślają autorzy opracowania, w wielu europejskich krajach farmaceuci wykonują testy diagnostyczne w znacznie szerszym zakresie. Np. w Wielkiej Brytanii farmaceuci są włączeni w krajowe programy badań przesiewowych w kierunku niektórych chorób bakteryjnych przyczyniają się do wzrostu ich wykrywalności w społeczeństwie. - Pomiar glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego, bilirubiny, enzymów wątrobowych, hemoglobiny czy kreatyniny w prosty i małoinwazyjny sposób umożliwia wstępną ocenę stanu zdrowia pacjenta i rekomendację kolejnych kroków diagnostycznych - czytamy w opinii. 

Sprawdź w LEX: Czy można łączyć funkcje osoby wykwalifikowanej w zakładzie farmaceutycznym i osoby odpowiedzialnej za substancje kontrolowane w hurtowni farmaceutycznej? >

Większa niezależność farmaceuty

Zdaniem samorządu farmaceuci zatrudnieni w aptekach muszą mieć poczucie, że przepisy gwarantują im niezależność, dzięki której mogą funkcjonować w ściśle określonych ramach. - Projekt tej regulacji daje im takie zabezpieczenie. Dzięki tej regulacji będą mogli odmówić wykonania poleceń służbowych, które – w ich przekonaniu – mogą naruszać obowiązujące przepisy (np. polecanie pacjentom preparatów wątpliwej jakości czy zamknięcie apteki, która nie dysponuje wymaganą obsadą fachowego personelu) - napisano w opinii.

Sprawdź w LEX: Czy istnieją wymogi, zgodnie z którymi powinny być sporządzane pieczątki magistrów farmacji? >

Propacjenckie zmiany do szybkiego uchwalenia

Naczelna Izba Aptekarska stwierdza w swoim opracowaniu, że bardzo pozytywnie ocenia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, jednocześnie wskazując, że część jej zapisów wymaga korekty. - Co do zasady, projektowane rozwiązania należy uznać przede wszystkim jako propacjenckie – ich wprowadzenie korzystnie wpłynie na cały system ochrony zdrowia. Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty będzie też czytelnym znakiem dla środowiska farmaceutów, mówiącym o wykorzystaniu potencjału tej grupy (ponad 30 tys. profesjonalistów, na co dzień udzielających nawet 2 mln fachowych porad) - czytamy w opinii. 

Czytaj w LEX: Obowiązki dotyczące weryfikacji oryginalności produktu leczniczego >

Zdaniem samorządu będzie to również ogromnym docenieniem roli ok. 14 tys. aptek i punktów aptecznych – będących najłatwiej dostępnym elementem systemu ochrony zdrowia, do którego pacjenci często w pierwszej kolejności udają się po poradę.

W związku z tym Naczelna Izba Aptekarska wraca się z apelem o jak najszybsze procedowanie tej regulacji, tak aby została uchwalona jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Sprawdź w LEX: Zastępstwo kierownika apteki ogólnodostępnej >