Rzecznik Mikołaj Pawlak podkreśla, że z informacji Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć w Polsce na bezproblemowy i bieżący dostęp do opieki medycznej, w tym do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, jak również hospitalizacji.

Czytaj: Dzieci pokrzywdzone przestępstwem nadal potrzebują wsparcia w systemie i w prawie>>


Świadczenia te będą w całości refundowane, o ile obywatel Ukrainy przedstawi zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy po 24 lutego 2022 r. Z informacji, które napływają do Biura Rzecznika Praw Dziecka, wynika jednak, że część obywateli Ukrainy, przekraczających polsko-ukraińską granicę po 24 lutego, nie otrzymało takiego zaświadczenia czy nawet odcisku stempla.

W sytuacjach masowego uchodźstwa bardzo często niemożliwe jest zgodnie z Konwencją Genewską indywidualne rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu uchodźców i dopełnienie wszystkich formalności. Zatem rzecznik zwrócił się do ministra o umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych małoletnim uchodźcom z Ukrainy, które nie posiadają koniecznych dokumentów potwierdzających legalność ich pobytu na terytorium Polski.