Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Do świadczeń gwarantowanych w podmiocie ma zostać dodane podawanie podanie autogenicznego osocza bogatopłytkowego lub fibryny bogatopłytkowej. Placówki mają podawać je pacjentom cierpiącym na: 

  • chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego,
  • rozerwanie mankietów ścięgien mięśni stożka rotatorów,
  • zapalenie powięzi mięśni stopy,
  • martwicę kości szczęki i żuchwy związaną z przyjmowaniem leków,
  • chorobę zwyrodnieniową stawu skroniowo-żuchwowego,
  • leczenie wspomagające przy przeszczepach skóry,
  • leczenie ran przewlekłych, w oparzeniu, stopie cukrzycowej, owrzodzeniu żylnym. 

 

Krótsza hospitalizacja, mniejszy ból 

Badania naukowe wykazały, że podawanie osocza wiąże się z dużymi korzyściami u pacjentów. Wśród pozytywnych skutków wymieniane jest m.in: istotne statystycznie skrócenie długości pobytu w szpitalu (z 16 do 10 dni), zmniejszenie liczby opatrunków na ranę, obniżenie prawdopodobieństwa utraty przeszczepu skóry, wyższe wskaźniki w zakresie całkowitego wygojenia rany, zmniejszenie natężenia bólu, istotne zmniejszenie obszaru owrzodzeń żylnych, lepsza ocena funkcji stawów. Nowe przepisy mają pozytywnie wpłynąć na dostęp pacjentów do takiej terapii. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, nowe świadczenie obejmuje przygotowanie oraz podanie autogenicznego osocza bogatopłytkowego lub fibryny bogatopłytkowej, jak również podanie autogenicznego osocza bogatopłytkowego lub fibryny bogatopłytkowej sporządzonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi. Osocze bogatopłytkowe (PRP) jest autologicznym preparatem krwiopochodnym, w którym stężenie krwinek płytkowych jest kilkukrotnie (przynajmniej 2–3 razy) większe od normalnego i który zawiera płytkowe czynniki wzrostu. Fibryna bogatopłytkowa (PRF) jest koncentratem płytkowym o konsystencji żelu zawierającym cytokiny i czynniki wzrostu, który uzyskiwany jest przez odwirowanie pełnej krwi bezpośrednio po pobraniu. Od PRP różni się brakiem antykoagulantów oraz dynamiką i kinetyką uwalniania czynników bioaktywnych, w tym czynników wzrostu. Powstający z PRF skrzep, w porównaniu z aktywowanym PRP, posiada bardziej elastyczną sieć fibrynową, w której komórki są zdolne do migracji, a czas wydzielania czynników wzrostu jest wydłużony.

Projekt zmian został teraz skierowany do konsultacji.