Korekty w modelu opieki koordynowanej to efekt ustaleń Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z Federacją Porozumienie Zielonogórskie, zrzeszającą około jednej trzeciej poradni POZ.

O szczegółach zawartego porozumienia poinformował Prawo.pl wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński. 

Minister zdrowia Adam Niedzielski liczy na to, że dzięki zmianom,  w przyszłym roku w modelu opieki koordynowanej będzie działało tysiąc podmiotów (na około sześć tysięcy) Pod koniec listopada szef NFZ Filip Nowak poinformował, że Fundusz podpisał 90 umów z placówkami, a wnioski dotyczące wejścia w ten model opieki złożyły 172 kolejne ośrodki. 

Zobacz w LEX: Opieka koordynowana w POZ - jak wdrożyć, prowadzić i rozliczać? >>>

Czytaj w LEX: Opieka koordynowana w POZ - zadania świadczeniodawców >>>

Przypomnijmy, że placówki, które chcą udzielać świadczeń opieki koordynowanej mogą składać wnioski do oddziałów wojewódzkich NFZ w sprawie rozszerzenia zakresu usług od 1 października 2022 r.  Lekarze POZ realizujący model opieki koordynowanej zyskują dostęp do badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii. W rezultacie chorzy na takie schorzenia, jak , cukrzyca, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), czy niedoczynność tarczycy zostają objęci pełnym leczeniem w przychodniach POZ. Nie muszą  zapisywać się do specjalistów w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Czytaj także na Prawo.pl: Pacjenci mogą liczyć na dodatkowe badania i konsultacje, ale tylko w wybranych POZ >

Czytaj w LEX: Rola koordynatora w przychodni POZ >>>

NFZ opłaci koordynatora w każdym POZ

W opiece koordynowanej kluczową postacią jest koordynator.  Jego rolą jest kierowanie pacjentem i pilnowanie jego planu leczenia.  Wyjaśniał ją w wywiadzie dla Prawo.pl dr Bartosz Pędziński z Łomżyńskiego Centrum Medycznego. 

Jednak obecny sposób rozliczeń z NFZ powoduje, że na opłacenie koordynatora nie stać mniejszych POZ-ów, funkcjonujących w mało liczebnych miejscowościach lub gminach. W efekcie, w praktyce opieka koordynowana jest poza zasięgiem pacjentów mieszkających na wsiach.

- Obecny sposób finansowania powoduje, że małe podmioty mają bardzo wysokie ryzyko wejścia do modelu opieki koordynowanej. Finansowanie bowiem rośnie liniowo: im więcej pacjentów, tym więcej pieniędzy dostaniesz. Mały podmiot nie jest w stanie uzbierać pieniędzy na koordynatora. Jeżeli ktoś ma tysiąc pacjentów do koordynacji, to może liczyć na 700 zł, jeśli dwa tysiące pacjentów - 1,4 tys. zł. Nie da się za takie pieniądze zatrudnić koordynatora. Oczywiście, jeśli ktoś ma 10 tys. pacjentów, może liczyć na 7 tys. zł, czyli taką usługę jest w stanie opłacić - zaznacza Tomasz Zieliński. 

Porozumienie zawarte z NFZ zakłada, że podmiot POZ otrzyma miesięcznie 6.5 tys. złotych na opłacenie koordynatora.  - Nawet najmniejszy podmiot będzie miał środki na bezpieczne wejście w model opieki koordynowanej. Takie rozwiązanie będzie funkcjonowało przez rok - mówi wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński. Po roku rozwiązanie to zostanie ocenione.  - To inwestycja NFZ w to, żeby brak pieniędzy na opłacenie koordynatora nie był przeszkodą w wejściu w ten model opieki - dodaje Zieliński. 

Czytaj także na Prawo.pl: Opieka koordynowana w 90 placówkach POZ

Czytaj także na Prawo.pl: Ubezpieczeni, ale bez dostępu do lekarza - bo żyją na wsi

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" poinformowała, że w wyniku rozmów, NFZ zwiększy nakłady na POZ o około 420 mln zł. Resort zdrowia poinformował natomiast, że dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na opiekę nad dziećmi (140 mln zł), osobami starszymi z wielochorobowością (100 mln zł) i na opiekę koordynowaną (blisko 100 mln zł). 

Co się zmieni? - Zaplanowaliśmy zmianę polegającą na tym, że za każdą grupę chorób pacjenta, podmiot POZ dostanie stały dodatek kwotowy. Urealni się finansowanie osób z wielochorobowością  - mówi Tomasz Zieliński.  

Stabilność umów z POZ

Podpisane porozumienie zakłada także, że podmioty POZ podpiszą umowy z NFZ na 27 miesięcy, czyli kontrakty zawarte 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywały do końca marca 2025 r.  - Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy na długi czas zdefiniowane ramy finansowe funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.