Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki przychylił się do prośby złożonej przez ministra prof. Marcina Czecha i z dniem 25 stycznia 2019 r. odwołał go ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

Refundacja leków i wyrobów medycznych. Analiza czytaj tutaj>>

Minister Marcin Czech pracował w Ministerstwie Zdrowia od lipca 2017 roku i odpowiadał za obszary leków i farmacji oraz współpracy międzynarodowej. Stworzył przyjętą przez Radę Ministrów we wrześniu 2018 r. Politykę Lekową Państwa – dokument o charakterze strategicznym, który określa priorytety działań Rządu RP w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022.

 

Zastrzeżenia do listy leków refundowanych

W ramach zarządzania obszarem refundacji leków przygotował m.in. obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. listę refundacyjną. Jest to największe obwieszczenie refundacyjne od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – ponad 3100 decyzji i ponad 2200 odnowień. Zarówno nowa lista leków refundowanych jak i poprzednie przyniosły wiele korzystnych zmian zwłaszcza w zakresie programów lekowych.

3 stycznia br. na wniosek grupy posłów, zwołano dodatkowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia. Dotyczyło ono rzekomych nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia podczas refundacji leków. O kontrowersyjnych decyzjach podjętych w czasie refundacji leków opowiadała była naczelnik departamentu lekowego Ministerstwa Zdrowia Edyta Matusik. Wiceminister zdrowia Marcin Czech przekonywał, że nie było żadnych nieprawidłowości.

 

Rząd przyjął „Politykę Lekową Państwa” czytaj tutaj>>

Pracował nad dużą zmianę prawa farmaceutycznego

W czasie pracy w Ministerstwie Zdrowia prof. Marcin Czech przygotowywał zmiany legislacyjne takie jak nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne obejmująca m.in. w badania kliniczne. Współpracował z Ministerstwem Finansów w zakresie objęcia transportu leków ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Prowadził prace nad projektem pilotażu wdrożenia opieki farmaceutycznej oraz ustawą o zawodzie farmaceuty. Minister Marcin Czech działał także na rzecz wzmacniania współpracy międzynarodowej w obszarze zdrowia m.in. w ramach działań grupy V4+ (inicjatywa Fair and Affordable Pricing dotycząca wspólnych negocjacji cen i warunków refundacji leków w Europie Środkowej).

Leki dla pacjentów onkologicznych i chorych na SMA na nowej liście leków refundowanych czytaj tutaj>>

 

Marcin Czech jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 2 specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie.