Na XXXV posiedzeniu Krajowej Rady Fizjoterapeutów, które odbyło się 24 września 2019 roku przyjęto uchwałę, wyrażającą stanowisko Rady w sprawie rozpoczętego protestu fizjoterapeutów. KRF sprzeciwia się dyskryminacyjnemu traktowaniu fizjoterapeutów i nie akceptuje faktu, że fizjoterapia jest pomijana w procesach finansowych w ramach środków publicznych.

Zdaniem KRF, wycena fizjoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia budzi duże wątpliwości: najbardziej istotne, kluczowe elementy nowoczesnej fizjoterapii, czyli badanie i indywidualna praca z pacjentem są wyceniane bardzo nisko. Dodatkowo w swoim stanowisku Rada wskazuje, że pieniądze przeznaczane na fizjoterapię są, ze względu na wieloletnie zaniedbania, źle wydatkowane.

Od początku roku NFZ osobno płaci za tzw. wizytę fizjoterapeutyczną. Fizjoterapeuta bada pacjenta i ustala zabiegi oraz ich liczbę. Taka wizyta jest osobno wyceniona przez Fundusz, nie są to duże pieniądze – od 12 do 15 zł, ale to nowość, że fizjoterapeuta samodzielnie bada pacjenta i sam ustala jego plan leczenia.

KRF podkreśla, że obecne wyceny świadczeń nie uwzględniają rzeczywistych kosztów świadczenia. Niezrozumiałe są różnice w wycenie wizyty fizjoterapeutycznej (15 pkt po zmianie) i świadczeń udzielanych przez np. logopedów czy psychologów (np. porada psychologiczna to 60 pkt, a logopedyczna 37 pkt).

 

Fizjoterapeuta sam planuje i zmienia leczenie, a pacjenci dzwonią do NFZ - czytaj tutaj>>

 

Skrajne niedofinansowanie 

Przedstawiciele samorządu fizjoterapeutów podkreślają, że mówią stanowcze „nie” bierności gremiów odpowiedzialnych za stan polskiej służby zdrowia i nie zgadzają się na skrajne niedofinansowanie, przeciążenie kadr i coraz trudniejszy dostęp pacjenta do potrzebnej mu pomocy.

Zdaniem KRF prowadzi to do szybkiego pogarszania się zdrowia obywateli, co jest szczególnie groźne w obliczu starzejącego się społeczeństwa. Od wielu lat nie zostały podniesione pensje fizjoterapeutów i dzisiaj są oni najmniej zarabiającą grupą wśród zawodów medycznych. KRF wyraziła zrozumienie dla nastroju rozżalenia, buntu i frustracji rzeszy osób zajmujących się fizjoterapią, którzy w obliczu tej trudnej sytuacji próbują się organizować i różnymi drogami walczyć o godne wynagrodzenie odpowiednie do ich kompetencji i obowiązków.Wyrazem obaw KRF jest .