Projekt trafił do konsultacji społecznych. Jak podkreśla ministerstwo zdrowia konieczność jego wydania wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, z późn. zm.), która wprowadziła definicję dyspozytorni medycznej i usankcjonowała jej działanie w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) w oparciu o określone wymagania dotyczące jej organizacji i funkcjonowania.

Likwidują trzy dyspozytornie na Mazowszu, karetki będą krążyć czytaj tutaj>>

Nowelizacja ustawy o PRM wprowadziła także obowiązek wykonywania zadań zawodowych przez dyspozytorów medycznych i zespoły ratownictwa medycznego w oparciu o jednolity w skali kraju System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Wprowadzenie obowiązku realizacji zadań z wykorzystaniem SWD PRM obliguje dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do posiadania odpowiedniego wyposażenia sprzętowego do obsługi tego systemu oraz narzuca określony i jednolity w skali kraju sposób postępowania zarówno kierowników zespołów ratownictwa medycznego, jak i dyspozytorów medycznych.

Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym - o projekcie czytaj tutaj>>
 

 

Internet dla wszystkich

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano także obowiązek posiadania łączności radiowej i komórkowej na potrzeby porozumiewania się w systemie PRM, co ma stanowić gwarancję utrzymania łączności między dyspozytornią medyczną a zespołami ratownictwa medycznego, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi i centrami urazowymi dla dzieci.

Wprowadzono też wymóg posiadania dostępu do sieci internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i w dyspozytorniach medycznych, co wynika z konieczności zapewnienia przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego niezbędnych warunków umożliwiających korzystanie z SWD PRM.

 

Upaństwowienie ratownictwa medycznego jednak 3 miesiące później czytaj tutaj>>

 


Wykaz świadczeń gwarantowanych

Rozporządzenia określa wykaz świadczeń gwarantowanych, udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego stanowiąc, iż świadczeniami gwarantowanymi z zakresu ratownictwa medycznego są świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego w warunkach poszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ponadto w załącznikach do projektu rozporządzenia są zawarte warunki realizacji świadczeń przez poszczególne rodzaje zespołów ratownictwa medycznego: specjalistyczne, podstawowe i lotnicze.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.