Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji  skierowano do konsultacji publicznych z trzydniowym terminem na zgłaszanie uwag.  - Skrócenie terminu konsultacji publicznych i opiniowania projektu wynika z konieczności jak najszybszego wejścia projektowanych przepisów w życie i wprowadzenia izolacji - zaznaczono.

Izolacja możliwa w domu

Projekt zakłada objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osoby chore na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności, osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią, niewymagające hospitalizacji. Rozporządzenie w obecnym brzmieniu zakłada obowiązkową hospitalizację osób zakażonych lub chorych na ospę małpią, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na tę chorobę.

Obowiązkowe jest też zgłaszanie każdego przypadku do służb sanitarnych.

Łagodne objawy 

W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w Polsce potwierdzono ponad 50 przypadków ospy małpiej. Około 20-30 osób w tej chwili przebywa w szpitalach, ma dość łagodne objawy.

Ospa małpia to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i w środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy – według Światowej Organizacji Zdrowia – ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.