Nie tylko chorzy, ale także wszystkie osoby podejrzane o zachorowanie na czas diagnostyki różnicowej oraz osoby z potwierdzonym laboratoryjnie rozpoznaniem podlegają hospitalizacji.

  

Rzecznik GIS przypomina, że regulują to:

  •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej (Dz.U. 2022 poz. 1143)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz.U. 2022 poz. 1142)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. 2022 poz. 1142)

Decyduje badanie

- Podejrzenia wstępne stawiane przez lekarzy pierwszego kontaktu, są najczęściej bardzo szybko negatywnie weryfikowane przez lekarzy chorób zakaźnych na izbie przyjęć lub w oddziałach zakaźnych szpitala na podstawie bezpośredniego badania pacjenta oraz zebranego od niego wywiadu – dodaje.

Obecnie potwierdzono laboratoryjnie jeden przypadek ospy małpiej.  Natomiast, jak zaznacza rzecznik GIS, liczba osób objętych restrykcjami przeciwepidemicznymi (hospitalizacja, nadzór epidemiologiczny) podlega stałym zmianom.

- Z kolei osoby, które miały kontakt z osobą chora podlegają nadzorowi epidemiologicznemu lub kwarantannie. Decyzja w tym zakresie należy do inspektora sanitarnego, który uwzględnia czy kontakt dotyczy osoby z podejrzeniem ospy małpiej czy też u osoby, u której rozpoznanie zostało już potwierdzone laboratoryjnie – dodaje rzecznik GIS.

Małpia ospa w Europie

Wirus, choć nie szerzy się łatwo między ludźmi, może być przenoszony przez:

  • kropelki z dróg oddechowych podczas bezpośredniego i długotrwałego kontaktu twarzą w twarz,
  • bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi osoby zakażonej, kontakt błony śluzowej lub nienaruszonej skóry ze zmianami skórnymi osoby zakażonej, w tym kontakt seksualny,
  • przedmioty skażone wirusem, takie jak pościel, przedmioty używane przez zakażonego, w tym odzież.

Czytaj także w Prawo.pl: Małpia ospa jest już w Polsce oficjalnie chorobą zakaźną>>

Okres inkubacji wynosi zwykle od 6 do 13 dni, ale może wynosić od 5 do 21 dni.

Chociaż większość przypadków stwierdzonych w Europie objawia się łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem choroby wiadomo, że wirus ospy małpiej może spowodować ciężką chorobę w niektórych grupach osób: małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością.