Uruchomienie procesu certyfikacji Ministerstwo Zdrowia planuje w czwartym kwartale tego roku. 

Portfel Aplikacji Zdrowotnych

Resort podkreśla, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów – stosowane są rozwiązania cyfrowe i narzędzia zdrowia oparte o technologie mobilne (m-zdrowia). Prowadzone są także zaawansowane prace nad certyfikacją aplikacji związanych ze zdrowiem. Proces zakłada przyznawanie tytułu „Aplikacja Certyfikowana MZ” oraz włączanie certyfikowanych aplikacji do Portfela Aplikacji Zdrowotnych (PAZ). – Tytuł „Aplikacja Certyfikowana MZ” będzie mogła uzyskać aplikacja, której oprogramowanie zostało zakwalifikowane, jako wyrób medyczny. W przypadku aplikacji zdrowotnych, które nie realizują procesów diagnostycznych lub terapeutycznych, status wyrobu medycznego nie będzie wymagany – informuje MZ.

 

Aplikacje, które znajdą się w PAZ, pomogą pacjentom rozwiązywać kwestie zdrowotne, wesprą w diagnozie, a także w leczeniu problemów zdrowotnych. Aplikacje wykorzystają rozwiązania, które można stosować zdalnie w środowisku domowym pacjenta - monitorują stan zdrowia pacjenta bądź pomagają w realizacji zaleceń, utrzymywaniu dobrej kondycji psychicznej oraz fizycznej lub wspierają w codziennych czynnościach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. – Przewidujemy dalszy dynamiczny rozwój aplikacji mobilnych w takich dziedzinach jak m.in. zdrowie psychiczne, endokrynologia, neurologia, reumatologia, kardiologia, czy rehabilitacja – informuje w komunikacie MZ.

Ocena aplikacji – liczy się bezpieczeństwo

Każda zgłoszona aplikacja będzie oceniana formalnie i merytorycznie oraz weryfikowana pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego i bezpieczeństwa użytkowania technicznego. Dzięki temu użytkownik aplikacji, która otrzyma Certyfikat i zostanie umieszczona w PAZ, będzie mieć pewność, że aplikacja ta jest bezpieczna i sprawdzona. Stosowanie danej aplikacji przez pacjenta może pomóc personelowi medycznemu monitorować jego stan zdrowia, wspierać w realizacji zaleceń dotyczących np. diety, ruchu i innych zaleceń niefarmakologicznych. Dla twórców aplikacji uzyskanie Certyfikatu oraz umieszczenie w PAZ będzie świadectwem najwyższej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich produktu oraz szansą na jego rozpowszechnienie wśród szerokiego grona pacjentów oraz personelu medycznego.