Pytanie

W szpitalu prowadzona jest ankietyzacja satysfakcji pacjenta. Ankiety są anonimowe. Wyniki ankietyzacji udostępniane są przez kierownictwo szpitala ogółowi pracowników szpitala za pomocą intranetu. W udostępnianych w ten sposób wynikach ankietyzacji zawarte są między innymi krytyczne uwagi pacjentów dotyczące postawy konkretnych pracowników, których można zidentyfikować.

Czy takie działanie jest dopuszczalne, w szczególności w przypadku, gdy uwagi krytyczne np. "lekarz (imię i nazwisko) nieuprzejmy, opryskliwy", "ordynator oddziału (nazwa) niekompetentny (w tym miejscu opis w jaki sposób, według pacjenta niekompetentny, dokonuje badania lekarskiego", mają w zasadzie znamiona skarg, których pracownik nie miał możliwości wyjaśnienia, i które mogą naruszać jego dobre imię?

Odpowiedź

Zdaniem autora publikacja takich ankiet jest absolutnie niedopuszczalna, ponieważ niewątpliwie może naruszać dobra osobiste osób, które są w nich opisywane.

 

 

Uzasadnienie

Ankiety dotyczące badania satysfakcji pacjentów są stosowane coraz częściej, niemniej jednak, z doświadczenia autora wynika, że ich głównym celem jest weryfikacja przez kierownictwa placówek zadowolenia pacjentów w zakresie jakości i szybkości udzielanych świadczeń przez placówkę jako całość, nie zaś przez poszczególne osoby. 

Ankiety nie są dokumentem, w którym winny być wyrażane krytyczne uwagi pod adresem konkretnych osób. Jak słusznie zauważa pytający, konkretne przypadki winny być umieszczane w skargach kierowanych bezpośrednio do kierownika podmiotu leczniczego. 

Tym samym, autor w pierwszej kolejności sugeruje weryfikację ankiet pod kątem pytań, które ewentualnie umożliwiają zamieszczanie informacji o konkretnych osobach. Ankiety zawierające informacje opisane przez pytającego absolutnie nie mogą podlegać publikacji, albowiem mogą naruszać dobra osobiste opisywanych lekarzy, pielęgniarek itd. - art. 23 i 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Publikacja takich ankiet może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu leczniczego względem wymienionych w ankietach osób.

Czytaj inne komentarze tego autora:

Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) trzeba zgłosić do rejestru GIODO >>>

Baz danych pacjentów oczekujących na świadczenie nie trzeba zgłaszać do GIODO >>>

Niepotrzebna jest zgoda pacjentów na wypełnianie anonimowych ankiet >>>

Uzyskanie opinii rady społecznej w sprawie leasingu może wynikać ze statutu >>>

Pakiet kolejkowy korzystny dla pacjentów, niekorzystny dla placówek>>>

Maciej Łokaj, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w dziedzinach prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego, prawa gospodarczego, prawa spółek oraz prawa pracy. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego. Współautor publikacji „Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą” Warszawa 2013. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, między innymi szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową, w ramach Grupy Kancelarii Prawnych, świadcząc obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Maciej Łokaj współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.