Aptekarze podkreślają, że już w sieci powstają pierwsze memy o #zsmopl. - Doświadczenia z chaosu informacyjnego przy #erecepta i #nmvo oraz brak koordynacji wdrażania ZSMOPL sugeruje że kwiecień zacznie się kiepsko dla aptekarzy – podkreśla jeden z farmaceutów.

Zobacz w LEX: Kogo obejmie obowiązek raportowania do ZSMOPL? >

NRA: Zgłaszaliśmy uwagi

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podaje, że aptekarze przygotowywali się do tego, by 1 kwietnia 2019 r. móc raportować do ZMOPL. Podaje, że już na etapie testów mieli wiele uwag do tego, jak działa ten system i wysyłali je do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Apteki wyślą raporty, ale przez to leki nie będą lepiej dostępne - czytaj tutaj>>

- Od 1 kwietnia istnieje obowiązek raportowania i zobaczymy jak system teraz pracuje – podkreśla Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. – Największa próba będzie wieczorem, gdy apteki będą miały przesłać pierwsze raporty. Wtedy się okaże, czy wszystkie nasze uwagi zostały uwzględnione.

Czy apteki zakładowe są zwolnione z obowiązku raportowania do ZSMOPL - czytaj tutaj>>

 


Abolicja do 30 kwietnia 2019 r.

O tym, że system nie działa dobrze wie także ministerstwo zdrowia, które w specjalnym komunikacie zapowiedziało już abolicję. -  W związku z występującymi w ostatnim czasie trudnościami związanymi z przekazywaniem przez podmioty raportujące do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) numerów serii dla produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny informują, że do systemu zostaną wprowadzone czasowe zmiany, które umożliwią podmiotom raportującym przekazywanie komunikatów bez wskazania numeru serii – podał resort zdrowia. - W takich przypadkach system ZSMOPL będzie przyjmował komunikat z ostrzeżeniem. Stan przejściowy będzie obowiązywał do 30 kwietnia 2019 roku. Od 1 maja 2019 roku komunikaty bez numerów serii będą przez system odrzucane - czytamy w dokumencie.

Dokument został podpisany przez wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego Pawła Piotrowskiego.


Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązek raportowania do ZSMOPL - czytaj tutaj>>

 

ZSMOPL – co trzeba raportować?

Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi. Taki obowiązek dotyczy podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.

 

Od 1 kwietnia 2019 r. apteki i szpitalne, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie mają raz na dobę raportować, ile mają wszystkich leków dostępnych na receptę, a więc refundowanych i nierefundowanych, ile ich sprzedali i jakie mają braki. Takie dane mają podawać do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Zgodnie z art. 72a ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. z powyższym przepisem obowiązkowi raportowania podlegają:

  • produkty lecznicze,
  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
  • produkty lecznicze sprowadzane w trybie art. 4,
  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 149 i 60).