Według Związku Miast Polskich organizacja i przebieg tegorocznych wyborów samorządowych w oparciu o zmieniony ustawą z 11 stycznia 2018 r. Kodeks wyborczy wykazała zasadność zastrzeżeń formułowanych przez samorządowców co do znowelizowanych przepisów. „Wybory samorządowe w 2018 r. zostały przeprowadzone dzięki poczuciu obowiązku za państwo, jakie przejawiły dziesiątki tysięcy urzędników samorządowych w całej Polsce” – uważają.

Czytaj też: Nowe przepisy utrudniły przebieg wyborów i liczenie głosów>>

Wnioski muszą być przeanalizowane przed kolejnymi wyborami

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, szef Związku Miast Polskich zauważa, że bez zmian wybory do Parlamentu Europejskiego mogą być bardzo trudne do przeprowadzenia. A Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich RP mówi, że gminy wiejskie podzielają zdanie miast, iż odebranie samorządom organizacji wyborów „niczego dobrego nie przyniosło”. - Naszym celem jest przywrócenie wielu zapisów z poprzedniego stanu prawnego, m.in. władztwo samorządów nad organizacją wyborów – podkreśla.

Samorządowcy wielokrotnie alarmowali

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker zapowiedział, że wnioski z wyborów powinny być wyciągnięte. Zapewnił, że będzie zorganizowane spotkanie robocze z udziałem rządu, szefowej Krajowego Biura Wyborczego i samorządowców. – Abyśmy mogli się dobrze przygotować do wyborów, tym razem europejskich – podkreśla. Dodał jednak, że przeprowadzenie wyborów do PE oraz do polskiego parlamentu będzie łatwiejsze. Jednak, jak przyznał, „wnioski muszą być przeanalizowane, a konsekwencje wyciągnięte”.

Czytaj też: Przed kolejnymi wyborami konieczne zmiany w prawie

Przywrócenie przepisów sprzed stycznia 2018 roku

Samorządowcy są zdania, że konieczna jest m.in. likwidacja korpusu urzędników wyborczych. Wiele miast i gmin zgłaszało brak kompetencji urzędników wyborczych, niewystarczającą ich liczbę oraz problemy z czytelnym określeniem podziału kompetencji między urzędników a pracowników urzędów miast.  

Niezbędne jest także przywrócenie w składach obwodowych komisji wyborczych przedstawicieli wójta, co stanowiło ułatwienie w organizacji pracy komisji. - Osoby te posiadają z reguły wieloletnie doświadczenie w pracach OKW, a ich wiedza pozytywnie wpływa na jakość i sprawność działania komisji - uważają.

Ich zdaniem przywrócenie jednej obwodowej komisji wyborczej i wprowadzenie zasady minimalnego składu komisji w ciągu dnia w wysokości połowy członków będzie dobrym rozwiązaniem.

Przy okazji powinno się zwiększyć diety członków terytorialnych komisji wyborczych. Obowiązujące stawki są nie-współmiernie niskie w stosunku do czasu ich pracy i zakresu obowiązków

 


Wybory odbyły się dzięki sekretarzom gmin

Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich RP podkreślił, że samorządy „mówią w tej sprawie wspólnym językiem”. Jego zdaniem specjalne posiedzenie z udziałem Państwowej Komisji Wyborczej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz samorządów jest konieczne, żeby uniknąć niedogodności, które wystąpiły podczas wyborów samorządowych na przyszłość.

Jak wyjaśnia Edward Trojanowski, urzędnicy wyborczy, którzy mieli pełnić funkcje koordynatorów, nie sprawdzili się, bo nie mieli doświadczenia. Podkreśla, że sekretarze gmin musieli bardzo zaangażować się, żeby wybory w ogóle mogły się odbyć.

Jego zdaniem może być jeszcze trudniej powołać komisje wyborcze, a i tak zawsze trudno było członków komisji „zwerbować”.  – Tym bardziej że stawki diet nie są zachęcające - podkreśla.

Samorządowcy nie negują zwiększenia transparentności

W stanowisku Zwiazku Miast Polskich podkreślono, że nie jest negowana zasadność zmian zwiększających transparentność procesu głosowania, jak zwiększenie roli i uprawnień mężów zaufania. Miały one poprawić zaufanie społeczne do instytucji wyborów. 

Poza tym „wszelkie zmiany Kodeksu wyborczego, które odsuwały od ich organizacji administrację samorządową - posiadającą odpowiednie kompetencje i doświadczenie, a także wypracowany przez lata wysoki poziom profesjonalizmu - istotnie zaszkodziły sprawnemu przeprowadzeniu głosowania” - czytamy.

Zobacz też: Nowelizacja kodeksu wyborczego - najważniejsze różnice pomiędzy dotychczasowym a obecnym stanem prawnym>>