Nowe zasady oceny ofert to temat przewodni VII edycji Konferencji Zamówień Publicznych, która odbędzie się 25 lutego w Warszawie.

 

 

Z tej okazji dla wszystkich Czytelników Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest najnowszy komentarz do ustawy – Prawo zamówień publicznych, autorstwa Włodzimierza Dzierżanowskiego, Małgorzaty Stachowiak i Jarosława Jerzykowskiego.

Żeby wziąć udział w losowaniu książki wystarczy wymienić przynajmniej jednego prowadzącego wykłady podczas VII Konferencji Zamówień Publicznych!

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy serwissamorzadowy@wolterskluwer.pl, w temacie wiadomości wpisując słowo „Konkurs”.

Na zgłoszenia czekamy do 26 stycznia.

Wszystkie informacje dot. VII Konferencji Zamówień Publicznych dostępne są na stronie www.profinfo.pl/p,vii-konferencja-zamowien-publicznych-nowe-zasady-oceny-ofert

Zakończenie konkursu, wraz z podaniem poprawnej odpowiedzi oraz publikacją listy laureatów, nastąpi na łamach Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl .