Pytanie:
Czy zbiorczy VAT dotyczy wyłącznie samorządów? Czy dotyczy także, np. inspekcji sanitarnych, urzędów centralnych, policji, nadleśnictw, wojska, uczelni wyższych?

Odpowiedź:
Tak, scentralizowany (zbiorczy) model rozliczania VAT dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego (wraz z samorządowymi jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi).

Uzasadnienie:
W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (I FPS 4/15) samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe nie są podatnikami VAT odrębnymi od macierzystych dla nich jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji jednostko samorządu terytorialnego wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi oraz zakładami budżetowymi muszą do końca 2016 r. (taki termin wyznaczyło Ministerstwo Finansów) "przejść" na scentralizowany model rozliczania podatku VAT.

 


Powyższe dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Nie ma przepisów ani orzeczeń, z których wynikałby podobny obowiązek ciążący na innych podmiotach, np. na inspekcji sanitarnej, urzędach centralnych, policji, nadleśnictwach, wojsku czy uczelniach wyższych. A zatem scentralizowany (zbiorczy) model rozliczania VAT dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego (wraz z samorządowymi jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi). 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami