W odpowiedzi na najnowsze regulacje prawne eksperci Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego przygotowali pierwszy w Polsce specjalistyczny program menedżerski „Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego” z możliwością kontynuacji nauki w programie „MBA w ochronie zdrowia”.

Program to doskonała okazja do pozyskania nowej wiedzy i umiejętności kluczowych dla sukcesu w praktyce zawodowej. Dedykowany jest osobom zarządzającym ochroną zdrowia w samorządzie terytorialnym, dyrektorom szpitali, przedstawicielom władz samorządowych (wojewodowie, marszałkowie, starości, prezydenci, wójtowie, radni), koordynatorom lokalnych i regionalnych programów profilaktycznych i innym, pragnącym rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie w ochronie zdrowia.

Zrozumienie uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i politycznych wymaga połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką funkcjonowania elementów systemu na poziomie regionalnym i lokalnym. Dlatego też zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów, którzy w większości mają także za sobą doświadczenia praktyczne związane ze strukturami samorządowymi.
Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie: http://ckp.lazarski.pl/szkolenia