Informacje te znalazły się w odpowiedzi na wnioski o informację publiczną wysłane do NBP przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Organizacja prosiła o udostępnienie łącznego wynagrodzenia wypłaconego Prezesowi NBP w poszczególnych miesiącach 2017 i 2018 r., łącznego wynagrodzenia wypłaconego każdemu członkowi Zarządu NBP w miesiącach 2017 i 2018 r., a także informacji o łącznie wypłaconych nagrodach w poszczególnych latach: 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018, informacji o nagrodach wypłaconych w roku 2018 każdemu pracownikowi poprzez podanie imienia, nazwiska, kwoty oraz uzasadnienia przyznania nagrody i  rejestru umów zwartych w roku 2018, który zawiera min. kwotę, przedmiot umowy, podmiot, z którym zawarto umowę, datę zawarcia umowy. 

W odpowiedzi NBP podało wysokość zarobku prezesa (w 2018 roku średnio 63 531 zł miesięcznie, a w 2017 69 203 zł) - i członków zarządu (w 2018 r. średnio 49 417 zł, a w 2017 - 49 109 zł). 

W informacji przekazanej przez NBP znalazły się jeszcze dane dotyczące nagród, ale podano tylko sumy łącznych wypłat dla pracowników w latach 2014 - 2018. W ubiegłym roku było to 17,3 mln zł. Więcej>>

NBP odmówił odpowiedzi na pozostałe pytania Watchdog Polska. Organizacja nie dowiedziała się więc, czy prawdziwe są doniesienia medialne, że pojawiające się często w towarzystwie prezesa NBP Adama Glapińskiego dyrektorki rzeczywiście zarabiają po ok. 65 tys. złotych miesięcznie. Natomiast z przekazanych informacji wynika, że gdyby to była prawda, to zarabiałyby one więcej niż prezes NBP i znacznie więcej niż członkowie zarządu banku narodowego. 

Czytaj: Ustawa o jawności płac w NBP może być uchwalona ponad podziałami>>