Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny, który ukażę się już wkrótce. Już teraz natomiast zapraszamy do lektury artykułu S. Czarnowa pt.,,Samorządowe osoby prawne - perspektywa nowej regulacji" jedynie w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska

 

 

SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 7-8/2009
 
Artykuły:
Rafał Stasikowski
O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego)
 
Magdalena Kumela-Romańska
Status administracyjno-prawny
 
Sławomir Czarnow
 
Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki
Standardy zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego
 
Maciej J. Nowak, Maciej Skotarczyk
Podatki i opłaty gminne w systemie dochodów komunalnych w Polsce i w Niemczech - porównanie
 
Wojciech FIll
Normatywne aspekty gospodarki finansowej funduszy ochrona środowiska w Polsce
 
Piotr Zygadło
Rola ,,odnowionej" Strategii Lizbońskiej w kreowaniu polityki rozwoju prowadzonej przez polskie regiony w latach 2007-2013
 
Marek Bugdol
Możliwości stosowania podejścia procesowego w administracji samorządowej
 
Marek Ćwiklicki, Anatol Władyka
Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa
 
Leszek Buliński
Samorządowe wsparcie integracyjne dla niepełnosprawnych: między pomocą rządową a pozarządową (przykład województwa pomorskiego)
 
Zbigniew R. Kmiecik
Uruchomienie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego ze względów prawnych
 
Justyna Dembczyńska, Piotr Pietrasz
Gmina jako podmiot uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu podatkowym przez samorządowe kolegium odwoławcze
 
Z orzecznictwa trybunałów europejskich:
Dawid Sześciło
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 19 maja 2009 r. w sprawie C-538/07 Assitur Srl przeciwko Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Milano
 
Z orzecznictwa sądów administracyjnych:
Leonard Etel, Rafał Dowgier
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 maja 2008 r. ( II FSK 483/07)
 
Dokumenty:
Uchwała nr XXX/202/2009 Rady Powiatu w Policach z 5 czerwca 2009 r. w sprawie uczczenia 10-lecia utworzenia Powiatu Polickiego
 
Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z 7 listopada 2008 r. o ogłaszaniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
 
Sprawozdania:
Rafał Gizdra
V Forum Samorządowe ( Szczecin 16-17 kwietnia 2009 r.)
 
Recenzje i omówienia:
Maciej J. Nowak
Grzegorz Gorzelak, Marek Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir (red):
,,Człowiek - miasto - region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Profesora Bohdana Jałowieckiego" (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009)
 
Anna Kołomycew
Marcin Kowlaczyk: ,,E- urząd w komunikacji z obywatelem"
(Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2009)
 
Przegląd piśmiennictwa:
Opracowała Justyna Przedańska