Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.
 

Zapraszamy do lektury artykułu Ewy Czołpińskiej pt. Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego , dostępnego już teraz  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 5/2010
 
Artykuły
Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska
Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych.
 
Budżet
Ewa Czołpińska
Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.
 
Podatki i opłaty lokalne
Leonard Etel, Urszula Etel
Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości gruntów pod torami tramwajowymi.
 
Mienie i zamówienia publiczne
Weronika Pelc
Umowa o korzystanie z gruntu na cele farmy wiatrowej jako umowa dzierżawy.
 
Nadzór i kontrola
Agnieszka Mazurek
Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym
 
Dylematy
Elżbieta Rogala
Dlaczego refakturowanie jest objęte podatkiem VAT?
 
Orzecznictwo
Bogumił Pahl
Opodatkowanie gruntów i budynków będących w posiadaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nabytych i wykorzystanych w celach osobistych (glosa do wyroku NSA z 17 marca 2009 r.; sygn. akt II FSK 1786/07)

Już teraz zamów prenumeratę roczną miesięcznika Finanse Komunalne


Zobacz poprzednie numery Finansów Komunalnych:
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 4/2010