To kolejny problem, który wyszedł przy realizacji dodatku osłonowego. Może najbardziej dotknąć tych, którzy powinni otrzymać takie wsparcie.  

Rząd przyznanie dodatku osłonowego uzależnił od dochodowości. Generalnie w gospodarstwie domowym jednoosobowy dochód ten nie może przekroczyć kwoty 2100 zł, zaś w gospodarstwie domowym wieloosobowym przeciętny miesięcznego dochód nie może przekroczyć kwoty 1500 zł na osobę (po przekroczeniu tych poziomów obowiązuje zasada złotówka za złotówkę). Dla tych, który ogrzewają lokale węglem, rząd postanowił przyznać większe wsparcie.  W zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo wynosi ono o 100 zł więcej w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i od 150 zł do 270 zł więcej w zależności od liczy osób zamieszkujących.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  

 


Ustawa pozwala złożyć wniosek najemcy

Przepisy o dodatku art. 2 ust. 6  normują, że dodatek osłonowy podwyższony należy się w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Problem w tym, że zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji, deklaracje do CEEB składa właściciel lub zarządca budynku lub lokalu. Potwierdza to w wytycznych prowadzący tę ewidencję Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

Kawecka Anna: Dodatek osłonowy – nowe wyzwanie dla ośrodków pomocy społecznej >

Jak zapewniają pracownicy socjalni, większość wniosków o dodatek pochodzi od najemców lokali komunalnych, w których funkcjonują piece węglowe, a najemca nie jest ani zarządcą ani właścicielem lokalu. Najemca lokalu składa więc deklarację, której nie powinien składać i powstaje problem co z tym zrobić, bo zgłoszenia do centralnej ewidencji nie ma (zgłoszenie od najemcy pochodzi od osoby nieuprawnionej do zgłoszenia).

Jeżeli zgłoszenie dotyczy lokalu gminy to teoretycznie gmina może potraktować to zgłoszenie tak jakby pochodziło od niej samej, ale powinna sprawdzić czy dane w deklaracji są prawdziwe.

- Ale jeżeli ktoś jest najemcą lokalu innego niż komunalny, to zgłoszenie musi pochodzić od właściciela albo zarządcy. Do czasu zgłoszenia takiego budynku lub lokalu przez uprawnionego nie może  być mowy o wyższym dodatku osłonowym. Innymi słowy, ustawa uzależnia prawo do wyższego dodatku od woli osoby trzeciej, czyli właściciela lub zarządcy – komentuje jeden z prawników, który poinformował nas o tej niezgodności.

Sprawdź: Czy kocioł zasilany gazem uprawnia do wnioskowania o podwyższony dodatek osłonowy? >

Gminy dopiero analizują wnioski

- Rzeczywiście lokator nie ma wpływu na to czy właściciel, zarządca lub administrator budynku zgłosił źródło ciepła do CEEB. Podczas weryfikacji wniosków, jeśli okazuje się, że ktoś ogrzewa lokal węglem ale źródło ciepła nie jest wpisane do ewidencji, sugerujemy wnioskodawcy aby skontaktował się z właścicielem budynku. Ten problem dotyczy głównie prywatnych kamienic, czy kamienic z różnych zasobów – mówi Dariusz Nowicki kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Grudziądzu.

Gminy dopiero będą musiały się zmierzyć z tym problemem, bo zostały zasypane wnioskami. Renata Wiszniewska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie wyjaśnia, że tylko w samym styczniu OPS przyjął blisko 2000 wniosków, do tej pory zweryfikowano raptem ponad sto.

- Być może ta sytuacja dopiero wyniknie i ileś tam osób nie otrzyma podwyższonego wniosku, a tylko podstawowy – mówi Renata Wiszniowska.