Godziny otwarcia lokali wyborczych

Lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00. Informacje o tym, w jakim lokalu głosujemy można znaleźć na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, na słupach ogłoszeniowych i w lokalnej prasie.

Kto może głosować?

Głosować mogą osoby pełnoletnie, które mają pełnię praw publicznych i wpisane są do stałego rejestru wyborców. Prawo to mają osoby z polskim obywatelstwem, jak i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu, którzy stale mieszkają w Polsce.

Czynności w lokalu wyborczym

Wyborca powinien okazać członkowi komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Wtedy dostaje karty do głosowania, których odbiór potwierdza podpisem w rubryce w spisie wyborców, który posiada komisja. Karta musi być opatrzona pieczęcią komisji.

Czytaj też: Wyborca okaże komisji dowód osobisty i złoży podpis, RODO nie zmienia zasad głosowania

Następnie wyborca może udać się do osobnego pomieszczenia lub miejsca z osłoną zapewniającą tajność głosowania. Mają być to łatwo dostępne miejsca umożliwiające każdemu wyborcy zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób. Pomieszczeń takich powinno być tyle, aby zapewnić sprawny przebieg głosowania. Powinny być wyposażone w przybory do pisania.

Czytaj też W lokalu wyborczym nazwiska głosujących mają być zasłonięte

 


Jak postawić znak X na karcie do głosowania?

Podczas głosowania będziemy stawiali jeden krzyżyk na karcie wyborczej. Dodatkowe znaki, takie jak dopisek, w formie nieprzecinających się linii, nie będą miały wpływu na ważność głosu. PKW apeluje jednak, żeby nie zamazywać kratek, bo to może budzić wątpliwości. Według PKW jednolite zamazanie kratki może powodować niepewność, czy pod nim znajduje się znak X, co stwarza ryzyko uznania głosu za nieważny.

Jeśli wyborca dokona dopisku lub postawi znak w innej kratce, i będą one zawierały przecinające się linie, będzie to „wypełnienie definicji znaku X” - co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Oznaczać to będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu – podkreśla PKW.

Przyczyną nieważności głosu w wyborach będzie m.in. niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce. Nieważne będą też karty inne niż urzędowo ustalone lub bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Zobacz też komentarz praktyczny Nowelizacja kodeksu wyborczego - najważniejsze różnice pomiędzy dotychczasowym a obecnym stanem prawnym

Ile kart dostanie wyborca?

Wyborca otrzyma trzy albo cztery karty, w zależności od miejsca zamieszkania. W miastach na prawach powiatu wyborcy otrzymają trzy karty, bo nie odbywają się w nich wybory do rad powiatu. W Warszawie kart y będą cztery, ponieważ wybiera się tam też radnych dzielnicy.

W wyborach samorządowych wybierzemy radnych gminnych - karta z nazwiskami kandydatów na szarym tle, radnych powiatowych - karta z nazwiskami kandydatów na żółtym tle, radnyuch sejmików województwa - karta z nazwiskami kandydatów na niebieskim tle oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast - karta z nazwiskami kandydatów na różowym tle.

Na każdej karcie stawia się znak X tylko przy nazwisku jednego kandydata.

Kto może przebywać w lokalu wyborczym?

Oprócz wyborców i członków komisji wyborczej w lokalu wyborczym mogą przebywać mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni, a także dziennikarze. Ich obecność spełnia różne funkcje, ale cel jest jeden - zapobieganie fałszowaniu wyborów.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza potrwa od północy w piątek do niedzieli do 21.00.

Czytaj też: Cisza wyborcza w dniu wyborów potrzebna, jednak pewne elementy agitacji pozostają