Pytanie pochodzi z 
programu Prawo Oświatowe

 Rada gminy zamierza z dniem 1 lutego 2016 r. przekazać prowadzenie szkoły stowarzyszeniu w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. Zgodnie z art. 5 ust. 5l u.s.o., należy powiadomić pracowników tej szkoły o terminie przekazania szkoły.
Czy należy również powiadomić pracowników, którym umowy kończą się w sierpniu 2015 r.?


Odpowiedź


Z art. 5 ust. 5l u.s.o. wynika, że obowiązek powiadomienia o zmianie organu prowadzącego dotyczy pracowników szkoły. Tymi zaś są wszystkie te osoby, które na 6 miesięcy przed przekazaniem szkoły znajdują się w stosunku zatrudnienia w tejże szkole. Powyższa norma nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy pracownikami szkoły, więc organ samorządowy również takiego rozróżnienia nie może dokonywać.


Tak więc niezależnie od tego, czy osoby te będą nadal pracownikami szkoły w chwili przekazania, należą do katalogu podmiotów, które należy poinformować o terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach, a także nowych warunkach pracy i płacy.


Pytanie pochodzi z 
programu Prawo Oświatowe