Zamawiającemu pozostał niespełna rok na wybór operatora systemu poboru opłat. W listopadzie 2018 r. wygasa umowa z dotychczasowym operatorem. Do 2 listopada 2017 r. viaTOLL musi zostać przekazany nowemu podmiotowi, aby mógł dostosować system do nowych potrzeb Ministerstwa.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa, Jerzy Szmit, wskazuje iż w ogłoszeniu o przetargu nie zostanie wskazany ani prefereowany model ani technologia pobierania opłat za korzystanie z dróg. Resort oczekuje na rozwiązania, które zostaną zaproponowane przez potencjalnych operatorów. Wybrane zostanie to, które będzie najefektywniejsze, najskuteczniejsze pod względem poboru opłat, ale także zagwarantuje wygodę dla użytkowników dróg.

Przetarg będzie przeprowadzany w dwóch etapach. W pierwszym z nich wskazane zostaną przez zamawiającego ogólne warunki udziału w postępowaniu. Dopiero w drugim przedstawione zostaną informacje o szczegółowych projektach. Ministerstwo nie wyklucza kontynuacji współpracy z dotychczasowym operatorem

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł