Minister finansów podał informację o planowanych na 2015 r. rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw. Każda jednostka samorządu terytorialnego może więc sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów, ile wyniosą planowane dla niej kwoty: subwencji ogólnej (części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej), wpłaty na janosikowe (dotyczy jednostek, u których taki obowiązek powstanie) oraz wpływy z PIT. Dane te są niezbędne przy konstruowaniu przyszłorocznych projektów budżetów – na ich przedstawienie samorządy mają czas do 15 listopada.
Z zestawień przedstawionych przez resort wynika, że subwencja ogólna dla wszystkich gmin łącznie wyniesie w 2015 r. prawie 32 mld zł (w tym ponad 25 mld zł na część oświatową), dla powiatów – 16,95 mld zł (w tym 14,3 mld zł na oświatę), a dla województw – ponad 2 mld zł (w tym prawie 0,7 mld zł na oświatę). Oznacza to, że gminy dostaną o ponad 1,5 mld zł więcej niż w tym roku, powiaty o ok. 280 mln zł mniej, a województwa – o ponad 800 mln zł mniej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna