Obecnie jest już gotowy podręcznik dla urzędników, w którym opisane jest prawidłowe stosowanie klauzul społecznych. Ponadto, zostanie przeprowadzone odpowiednie szkolenie dla 330 osób. Opracowanywany jest też projekt zarządzenia prezydent Warszawy, zgodnie z którym urzędnik organizujący przetarg będzie musiał uzasadnić, z jakiego powodu nie zastosował klauzuli społecznej.

Przyszłość pod znakiem klauzul społecznych w publicznych przetargach >>>

Jak czytamy dalej w "Rz", wymóg stosowania klauzul społecznych ma mieć miejsce m.in. przy postępowaniach na oczyszczanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni miejskiej czy w sprzątaniu i gastronomii. Nowe standardy mają zacząć obowiązywać już od lipca br.  W przetargach na nowych zasadach będą zatem mogły brać udział wszystkie te firmy, które spełnią nowe kryteria.

Klauzule społeczne mogą zapewnić zatrudnienie starszym osobom >>>

- Większość zapomina, że ochroniarze czy sprzątaczki to też ludzie, którzy mają rodziny i chcą wysłać dzieci do szkoły. A trudno wypracować normalne wynagrodzenie przy stawce 6 zł za godzinę na umowie śmieciowej - mówi Michał Kulczycki, szef sekcji pracowników firm ochrony, kateringu i sprzątania NSZZ „Solidarność".

Źródło: www.rp.pl