W stolicy jeszcze we wrześniu rozpoczną się prace nad uchwałą, która ustali zasady umieszczania reklam, szyldów itp.

Ustawa krajobrazowa pozwala miastom na przyjęcie uchwał regulujących funkcjonowanie w przestrzeni miasta urządzeń reklamowych, szyldów oraz ogrodzeń. Uchwały takie będą miały moc prawa miejscowego i wszystkie nowe reklamy, szyldy itp. będą musiały być z nimi zgodne.

- Wszystkim nam zależy na tym, żeby takie zapisy powstały w Warszawie jak najszybciej. Dlatego już podczas najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy 17 września poprosimy Radę o zgodę na przystąpienie do prac nad uchwałą – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Projekt uchwały zostanie poddany otwartym konsultacjom społecznym – dodaje prezydent.

Tryb przyjmowania uchwały reklamowej w dużym stopniu można porównać do trybu uchwalania planu miejscowego, zarówno pod względem poszczególnych etapów procedury formalnej, jak i czasu potrzebnego do ich realizacji. Zapisy uchwały będą odnosić się przede wszystkim do dwóch zagadnień – reklam oraz szyldów; uregulują także kwestię ogrodzeń na terenie miasta. Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi szyldów prowadzone są równolegle z przygotowywanym we współpracy ze stowarzyszeniami Miastodwa oraz Miasto Moje a W Nim przewodnikiem dobrych praktyk dla szyldów i witryn.

Reklamy już stniejące, a niezgodne z zapisami uchwały będą mogły istnieć jeszcze przez rok od wejścia w życie uchwały, potem będą musiały być dostosowane do jej zapisów.