Cała sprawa zaczęła się pod koniec października 2012 roku, kiedy to Rada Miejska w Tłuszczu zmieniła statut Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, wykluczając regularną działalność wydawniczą placówki. Instytucja od listopada 2011 roku wydawała gazetę lokalną „Nowy Tor” finansowaną z publicznych środków, która według większości radnych służyła realizacji celów politycznych burmistrza Tłuszcza.
Według radnych i dziennikarzy lokalnych gazeta „Nowy Tor” nie pełniła jedynie funkcji informacyjnej – sprzedawała m.in. powierzchnię reklamową po niższych cenach, stanowiąc poważną konkurencję dla prywatnych, niezależnych pism. – Były dyrektor CKSiR [Henryk Wysocki - red.] na jednej z komisji Rady wyjaśnił, że wziął cennik naszej gazety i na zasadach konkurencyjnych skonstruował swój. Zrobił to w bardzo prosty sposób – nasze ceny podzielił przez 3 - mówi redaktor naczelny „Stacji Tłuszcz” Maciej Puławski. - Dodatkowo mieliśmy sygnały od naszych klientów, że są nagabywani przez pracowników Urzędu, żeby przenieśli się z reklamami do gazety burmistrza.
W uzasadnieniu październikowej uchwały można przeczytać: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji powinno wypełniać przede wszystkim swoje cele statutowe i misję zgodną z nazwą placówki upowszechniającej kulturę, sport i rekreację. Centrum nie powinno być wydawcą prasy lokalnej, ponieważ gazeta redagowana przez pracowników jednostki organizacyjnej gminy, zależnej od burmistrza, nie może być gazetą całkowicie niezależną i obiektywną. Argument, że mieszkańcy powinni mieć jak najszerszy dostęp do informacji, nie znajduje uzasadnienia w Gminie Tłuszcz, ponieważ na terenie naszej gminy, stanowiącej część powiatu wołomińskiego, ukazuje się wyjątkowo dużo regularnie wydawanych gazet lokalnych. Więcej>>>