Ma to być oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, a list podpisali: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

„Misją nowego Muzeum będzie gromadzenie, udostępnianie, upowszechnianie, interpretowanie, wystawianie i prezentowanie kolekcji sztuki współczesnej jak najszerszej publiczności z Polski i zagranicy. Muzeum będzie propagować światową sztukę XX i XXI wieku, wzmacniać wizerunek Pomorza jako regionu istotnego dla współczesnej międzynarodowej sztuki oraz dążyć do powiększania zbiorów sztuki współczesnej w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także prowadzić działalność naukową, kulturalną i edukacyjną” – napisano w liście.

Docelowa siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej ma się znajdować na byłych terenach stoczniowych - tzw. Młodym Mieście. „Miejsce to ma szczególne historyczne znaczenie dla Gdańska i daje wyjątkową okazję do przekształcenia obiektów postindustrialnych w przestrzeń służącą kulturze, sztuce i integracji społecznej” – czytamy dalej w liście.