Ustawa krajobrazowa oznacza nowe zadania dla samorządów (seminarium)

Projekt ustawy o ochronie krajobrazu wyznacza nowe zadania jednostkom samorządu terytorialnego. Okazją do omówienia nowych regulacji będzie organizowane przez miesięcznik Samorząd Terytorialny seminarium „Ochrona i kształtowanie krajobrazu jako zadanie publiczne”, które odbędzie się 15 września br. w Warszawie.

15 września br. o godz. 11.00 w Warszawskim Domu Technika, sala B, przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 odbędzie się seminarium pt. „Ochrona i kształtowanie krajobrazu jako zadanie publiczne”.

Asumptem do organizacji spotkania są prace prowadzone nad projektem ustawy o ochronie krajobrazu, której podstawowym celem jest zabezpieczenie środowiska przyrodniczego i kulturowego przed nieuzasadnioną dewastacją, zapewnienie funkcjonowania mieszkańców naszego kraju w estetycznej przestrzeni publicznej.

Projekt wprowadza zmiany do istniejących już regulacji – zwłaszcza ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie środowiska, jak również m.in. wyznacza nowe zadania jednostkom samorządu terytorialnego: samorząd województwa otrzyma kompetencje przeprowadzania audytów krajobrazowych oraz określania urbanistycznych zasad krajobrazu, natomiast samorząd gminny, nieco ograniczony nową regulacją w swoim władztwie planistycznym, otrzyma kompetencję ustalania zasad lokalizacji reklam.

Skutkiem projektowanych zmian, mających przyczynić się do poprawy, bardzo złej obecnie, jakości naszej przestrzeni, będzie również częściowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego ustaleń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji 20 października 2000 r.

Organizator seminarium miesięcznik „Samorząd Terytorialny” jest czasopismem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy, w szczególności prawne, z takich zakresów, jak zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna – prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry i zarządzanie.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 3 września 2014 r.