W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 o pieniądze na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą mogły występować tzw. miejskie obszary funkcjonalne (MOF) czyli grupy kilku samorządów. Na Podkarpaciu jest dziewięć takich obszarów.

TOF tworzą gminy: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów. W przyjętej strategii rozwoju, samorządy skupione w TOF chcą przede wszystkim zrealizować projekty dotyczące rewitalizacji zdegradowanych terenów oraz pomagać lokalnym przedsiębiorcom.

Jeden ze zgłoszonych do realizacji projektów, zakłada rewitalizację ponad 300 ha położonych we wszystkich gminach TOF. Jego wartość to prawie 43 mln zł.

Jak poinformowała PAP Agata Rybka z tarnobrzeskiego magistratu, w ramach tego projektu w Tarnobrzegu na nowo zagospodarowanych zostanie niemal 100 ha zdegradowanych przez przemysł siarkowy. Tereny te znajdują się wokół Jeziora Tarnobrzeskiego.

„Wybudowane mają być tam nowe drogi, parkingi, pomosty, park linowy oraz ścianka wspinaczkowa. Utworzone zostaną też miejsca pod camping i pola namiotowe; powstaną miejsca na łowiska wędkarskie. Chcemy też na tym obszarze przygotować trasy do wyścigów samochodowych, rowerowych i motorowych” - dodała Rybka.

Inny wspólny projekt TOF dotyczy wsparcia przedsiębiorczości. Przewiduje on m.in. dotacje na założenie firmy oraz pożyczki dla przedsiębiorców do 70 tys. zł.

Natomiast w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc” wsparciem objętym ma zostać ponad 720 bezrobotnych. Dodatkowo prawie 400 osób ma odbyć staże zawodowe.

TOF ma otrzymać na realizację projektów ponad 80,6 mln zł. W sumie dziewięć obszarów funkcjonalnych na Podkarpaciu otrzyma ponad 930 mln zł. Pieniądze pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Część samorządów dopiero przygotowuje listę inwestycji, które będą realizowane w ramach ZIT.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Ich celem jest m.in. sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych. (PAP)