Celem szkolenia jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów prospołecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. klauzul społecznych przewidzianych w przepisie artykułu 22 ustęp 2 oraz przepisie art. 29 ustęp 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Klauzule społeczne narzędziem do walki z wykluczeniem społecznym >>

Jak podaje UZP, w trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną unijne i polskie regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia wraz ze wskazaniem na ostatnie zmiany w ich zakresie. Przedstawione zostaną również przykładowe zapisy w dokumentacji zamówienia wynikające z doświadczeń instytucji zamawiających, które z powodzeniem uwzględniły kwestie społeczne z prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Dwie identyczne sesje szkolenia odbędą się 15 czerwca (poniedziałek) oraz 19 czerwca (piątek) 2015 r., w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.

Szkolenie jest adresowane do zainteresowanych przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zamówienia publiczne we własnych instytucjach oraz do instytucji kontrolnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych >>>