Do otwierania żłobków i prowadzenia innych form opieki nad dziećmi do lat trzech, zachęcali w poniedziałek w Kielcach samorządy posłowie PO. Impulsem do zorganizowania konferencji w tej sprawie była wchodząca tego dnia w życie tzw. ustawa żłobkowa.

Według posła Artura Gierady, ustawa to rozwiązanie systemowe, które ułatwia otwieranie żłobków samorządom i obniża koszty ich finansowania, może ułatwić życie młodym rodzicom, ale samorządy muszą chcieć z niej skorzystać.

,,Chcemy zaapelować do prezydentów większych miast, ale także do wójtów mniejszych miejscowości, aby z tej ustawy chcieli skorzystać, bo to dla dobra młodych rodziców i dzieci" - powiedział Gierada na konferencji prasowej.

Posłanka Ewa Drozd poinformowała, że na realizację programu ,,Maluch" rząd w tym roku przeznaczy 40 mln zł, a w kolejnych planowane jest 150 mln zł. Przypomniała, że samorządy po reformie samorządowej wśród zadań własnych przejęły także sprawowanie opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Zdaniem wojewody Bożentyny Pałki-Koruby dotychczasowa podległość żłobków pod Ministerstwo Zdrowia powodowała całkowitą niemożność otwarcia nowego żłobka - teraz powstała możliwość kreowania nowych miejsc opieki nad dziećmi, a samorządy mogą otrzymać na ten cel dofinansowanie. Wojewoda zwróciła też uwagę na drugi aspekt ustawy - możliwość otwierania przez pracodawców żłobków przyzakładowych.

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz jest zdania, że dzięki ustawie, rodzicom łatwiej będzie podjąć decyzję o posiadaniu potomstwa; w tej chwili w Polsce tylko 2 proc. dzieci chodzi do żłobka, a w innych krajach - 30 proc.

Drozd dodała, że w ustawie jest zapis, który pozwala na jej monitorowanie. ,,Co roku będzie przygotowane sprawozdanie przez Radę Ministrów Sejmowi i Senatowi, jak jest realizowana ustawa, które zapisy są realizowane, które sprawiają problemy, a które są zapisami martwymi, po to, aby je szybko zmienić, zaktualizować i wprowadzić takie zapisy, które ułatwią zorganizowanie i prowadzenie działalności" - zaznaczyła posłanka PO.

Działacze Platformy przyszli na konferencję z dziećmi, które bawiły się w specjalnie zorganizowanym do tego celu miejscu.

W poniedziałek wchodzi w życie ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki niej łatwiej będzie założyć żłobek i klubik dziecięcy; autorzy ustawy liczą, że w ciągu trzech lat w placówkach dla najmłodszych dzieci przybędzie ponad 40 tys. miejsc. Zgodnie z ustawą, opieka nad małymi dziećmi będzie sprawowana przez: żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna lub nianię.(PAP)

agn/ mok/ jbr/