Wnioski o świadczenie 500+ można składać elektronicznie od 1 lipca za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Wniosek drogą tradycyjną można złożyć od 1 sierpnia podczas osobistej wizyty w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o te świadczenia lub listownie.

 

Lepiej unikać błędów, bo opóźnią otrzymanie pieniędzy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że aby szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek. Przygotowało w związku z tym formularz ze wskazówkami, co wpisać w poszczególne rubryki formularza, dostępny jest TUTAJ.

Resort przypomina, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Czytaj w LEX: Świadczenie wychowawcze – zmiany od 1.07.2019 r. >

Ile czasu na rozpatrzenie wniosku?

Jak podkreślała minister Bożena Borys-Szopa, chociaż zgodnie z przepisami samorządy mają 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku o świadczenie, to dotychczasowa praktyka pokazuje, że robią to znacznie szybciej.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że po rozszerzeniu formuły programu „Rodzina 500+” wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci. Według stanu na kwiecień 2019 ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln dzieci. W roku 2019 program „Rodzina 500+” będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł.

Czytaj w LEX: Procedura przyznawania 500+ od 1 lipca 2019 r. >

Czytaj też: Urzędy mogą polec na 500 plus

Najistotniejszą zmianą w Rodzina 500+ jest to, że świadczenie wychowawcze jest od tego roku przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS.