Strategia określa cele strategiczne oraz środki niezbędne dla zapewnienia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa kraju. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie w sierpniu 2018 roku wprowadziła system cyberbezpieczeństwa, w skład którego weszły m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki. Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 ma wzmocnić ten system i jego odporność na zagrożenie cybernetyczne.

Strategia została najpierw zaakceptowana przez Radę Ministrów, a 29 października podpisał ją premier Mateusz Morawiecki.

Rząd stawia na rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Strategia Cyberbezpieczeństwa RP określa strategiczne cele oraz środki polityczne i regulacyjne, które trzeba zrealizować, aby systemy informacyjne, operatorzy usług kluczowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, dostawcy usług cyfrowych oraz administracja publiczna były odporne na incydenty w cyberprzestrzeni.

 


Najważniejsze działania rządu podjęte w ostatnich miesiącach to m.in. rekomendowanie obszarów współpracy z sektorem prywatnym, realizacja programów edukacyjnych, kampanii i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa rynku cyfrowego, zainicjowanie powołania wojsk obrony cyberprzestrzeni i utworzenie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Rząd wspiera także rozwój cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest podstawą budowy systemu zapewniającego niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki.

Czytaj też: Zarządcy infrastruktury muszą dbać o cyberbezpieczeństwo, chociaż nie wszyscy o tym wiedzą>>

Przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów dokument zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Główne zmiany w Strategii wynikają z wejścia w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz m.in. z zabezpieczeniem rozwiązań w ramach technologii 5G czy upowszechnieniem przetwarzania w chmurze.

W Katowicach odbywa się 5. Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec.