Jak deklaruje Ministerstwo Cyfryzacji, które opracowało ten projekt,  ma to być plan działania na kolejne pięć lat, który wskazuje kroki mające zwiększyć poziom naszego bezpieczeństwa narodowego w przestrzeni wirtualnej. 


Powstanie krajowy system bezpieczeństwa

Projekt strategii przede wszystkim zakłada rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), ale i m.in. rozbudowę systemu wymiany informacji, czy opracowanie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa. Dokument zakłada również zwiększenie potencjału Polski w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa oraz zbudowanie naszej silnej międzynarodowej pozycji w tym zakresie. 

Czytaj: Rządowa strategia ma poprawić cyberbezpieczeństwo>>
 

- Aktywna współpraca z innymi państwami na poziomie strategiczno-politycznym, operacyjnym i technicznym, przyczyni się do rozwoju naszego cyberbezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym – mówi Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Czytaj w LEX: Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji >

Wśród zawartych w strategii propozycji znajdują się także m.in. rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych oraz opracowanie mechanizmów współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Zobacz szkolenie online w LEX: Cyberbezpieczeństwo w podmiotach leczniczych >

 

Wiedza i dobre praktyki

Strategia przewiduje również rozwijanie świadomości społecznej w kierunku bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni oraz zwiększenie kompetencji kadr odpowiedzialnych za kwestie cyberbezpieczeństwa.

Strategia ma zastąpić Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. Nowy dokument – po konsultacjach - zostanie przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów i obowiązywać będzie przez pięć lat. Koordynatorem wdrażania strategii jest Minister Cyfryzacji. 

Czytaj w LEX: Komentarz do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa >

Resort cyfryzacji zapowiada, że w ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu przedstawi Plan Działań na rzecz wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa.