Rząd zdecydował, iż do 20 sierpnia 2011 r. samorządy mogą składać do Ministerstwa Zdrowia wnioski o środki z rezerwy celowej przeznaczone na przekształcenie szpitali. Dzięki temu więcej wniosków samorządowych zdąży być zweryfikowanych przez wojewodów. Ostateczny termin, w którym należy dokonać podziału rezerw celowych to 15 października 2011 r.

Przesunięto również - na 1 lipca 2011 r. - ostateczny termin składania dokumentacji do Banku Gospodarstwa Krajowego, która posłużyć ma do zaopiniowania wniosku JST. Jak podaje BGK w chwili obecnej w trakcie oceny znajduje się 29 wniosków, ale liczba ta stale rośnie.

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, doprecyzowano również ust. 6 uchwały w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia, przedłożona przez ministra zdrowia.” Zgodnie z jego nowym brzmieniem, dotacje celowe na zadania własne JST z zakresu polityki rozwoju mogą być przeznaczone na spłatę przyjętych przez samorząd zobowiązań, które wynikają z likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz na pokrycie podatku od towarów i usług uiszczonego od wniesionego przez jst aportu do spółki kapitałowej.

Nowelizacja Programu dotyczyła również nowych wielkości dotacji na poszczególne działania. Zwiększono dotację przeznaczoną na dofinansowanie kosztów podatku od towarów i usług uiszczonego od wniesionego przez JST aportu do spółki kapitałowej.

Na podstawie: www.premier.gov.pl