Zespół Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w VII edycji konkursu "Samorządu Równych Szans", na najlepsze projekty, przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Czytaj też: Samorząd Równych Szans: poznaliśmy zwycięzców VII edycji konkursu

Przyznane zostaną minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:
-najlepsza gmina
-najlepszy powiat grodzki
-najlepszy powiat ziemski/województwo.

Organizatorzy przewidują również przyznanie wyróżnień.

Nagrody zostaną wręczone podczas ogólnopolskiej uroczystości, w której wezmą udział goście z całego kraju: przedstawiciele Sejmu, instytucji centralnych, nagrodzonych samorządów, organizacji pozarządowych i mediów.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Zapoznaj się z projektami nagrodzonymi w roku 2014:>>>
  

Wnioski do konkursu należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl.

Termin składania wniosków upływa 5 czerwca 2015 r.