Spośród 77 zgłoszeń nadesłanych do konkursu przez samorządy, Kapituła Nagrody wybrała 9 zwycięzców i przyznała 12 wyróżnień. Zdobywcy nagród i wyróżnień spotkają się 18 września w Krakowie na uroczystej gali podsumowującej konkurs.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wybrała 9 samorządów - laureatów statuetki Samorząd Równych Szans:
• Jelenia Góra
• Kaliska
• Kołobrzeg
• Kozienice
• Powiat Dębicki
• Powiat Mielecki
• Powiat Nowotarski
• Tychy
• Wrocław

Wyróżniono także 12 samorządów:
• Bielsko-Biała
• Kórnik
• Międzychód
• Pokój
• Powiat Bocheński
• Powiat Brzeski
• Powiat Limanowski
• Powiat Średzki
• Ruda Śląska
• Rybnik
• Warszawa
• Zakopane

Skład Rady Nagrody:
• Przewodniczący - Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Anna Błaszczak - Zastępczyni Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
Paweł Parus - Prezes Zarządu Klubu Kibiców Niepełnosprawnych,
Aleksander Waszkielewicz - Fundator Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,
Jan Zieliński – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. ON.

Z nagrodzonymi projektami można zapoznać się w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: http://www.bazadobrychpraktyk.org.pl

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl był patronem medialnym VII edycji konkursu Samorząd Równych Szans.

Samorząd Równych Szans to coroczny, ogólnopolski konkurs dla samorządów realizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. W konkursie biorą udział wszystkie samorządy z całej Polski, które zgłoszą swoje projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności. Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć m.in. obszarów: dostępnej edukacji, otwartego rynku pracy, kultury, sportu, dostępnej turystyki, usług, działań na rzecz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Równolegle ogłaszane są regionalne edycje konkursu dla województw: małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Czytaj też: Samorząd Równych Szans – samorządy przyjazne osobom niepełnosprawnym na start